moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

 
Biało-czerwone świętowanie

Możemy radośnie cieszyć się biało-czerwoną flagą, spokojnie spoglądając w przyszłość – podkreślał prezydent Bronisław Komorowski w dzisiejszym przemówieniu z okazji Dnia Flagi. Podczas uroczystości, które odbyły się przed Pałacem Prezydenckim, wręczył też flagi dowódcom wyróżniających się jednostek wojskowych.


W dzisiejszych uroczystościach prócz prezydenta wzięli udział m.in. Pierwsza Dama Anna Komorowska, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, szef BBN gen. Stanisław Koziej. Świętowanie rozpoczęło się od podniesienia flagi przed Pałacem Prezydenckim. – Pewnie jest wiele takich narodów, które patrzą ze wzruszeniem na własne symbole i flagi, ale czują gorycz albo lęk przed współczesnością czy lęk o przyszłość – zaznaczał prezydent Komorowski. Polska, według niego, jest w dużo lepszej sytuacji.

Mówiąc o fladze, podkreślał: – Wielu z nas szuka w niej potwierdzenia niezwykłości polskiej drogi poprzez niełatwą historię, ale również szuka w niej źródła i radości w myśleniu o Polsce, o ojczyźnie, o nas wszystkich, z myśleniem na przyszłość, na przyszłe dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej, w Sojuszu Północnoatlantyckim, na przyszłe lata polskiej wolności – podkreślał prezydent.Podczas uroczystości tradycyjnie już wręczył kilkadziesiąt flag. Otrzymali je dowódcy wyróżniających się jednostek wojskowych, przedstawiciele Polonii, laureaci konkursu „Patriotycznie Zakręceni” oraz legendy polskiego lotnictwa. Przed pałacem została też otwarta wystawa „Biało-czerwona w błękitach”, poświęcona lotnikom Rzeczpospolitej. Będzie ją można oglądać do 30 czerwca.

* * * * *
Jednostki i instytucje wojskowewyróżnione dzisiaj przez Prezydenta RP

3 Brygada Radiotechniczna we Wrocławiu – dowódca płk dypl. Wojciech Lewicki

Jednostka zabezpieczenia radiolokacyjnie dowodzenie i działania bojowe aktywnych środków walki w systemie obrony powietrznej oraz przedstawia informacje radiolokacyjne o sytuacji powietrznej dla Ośrodków Dowodzenia i Naprowadzania. Do zadań Brygady należy m.in. wykrywanie, identyfikacja obiektów powietrznych, radiolokacyjne zabezpieczenie szkolenia wojsk lotniczych oraz wydzielenie sił i środków do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych.
Brygada uczestniczyła oraz radiolokacyjnie zabezpieczyła liczne ćwiczenia taktyczno-specjalne, w tym m.in. Renegade 13, Ramstein Guard 13, Eagle Talon 2013, Steadfast Jazz 13 oraz uczestniczyła w realizacji misji „Air Policing”. Żołnierze Brygady zabezpieczali również strefę rozpoznania radiolokacyjnego podczas Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych oraz Spotkania Stron Protokołu z Kyoto.
 
8 Flotylla Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego w Świnoujściu – dowódca kontradm. Jarosław Zygmunt

Od czasu wejścia Polski w struktury NATO okręty Flotylli wzięły udział w około 80 operacjach i ćwiczeniach morskich, w tym m.in. w operacji Enduring Freedom i Iraqi Freedom w Zatoce Perskiej oraz w Stałych Zespołach Sił Odpowiedzi NATO. Wielu żołnierzy Flotylli brało udział w misjach wojskowych w Libanie, Syrii, Czadzie, Iraku i Afganistanie.
Ważnym zadaniem realizowanym przez Flotyllę jest rozminowanie, usuwanie materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, a także udział w akcjach kryzysowych. Obok zadań operacyjno-taktycznych i szkoleniowych Flotylla współpracuje z władzami administracyjnymi i samorządowymi nadmorskich regionów w zakresie popularyzacji problematyki morskiej oraz kształtowania pozytywnego wizerunku Marynarki Wojennej.
Za utrzymanie wysokiego stanu gotowości bojowej oraz osiągnięci w szkoleniu, Flotylla została wyróżniona: „Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP” oraz czterokrotnie medalem pamiątkowym „Za Osiągnięcia w Służbie Wojskowej”.
 
Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego w Warszawie – dowódca gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek

Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego jest największą i najnowocześniejszą jednostką systemu dowodzenia podporządkowaną Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Od wielu lat realizuje zadania na rzecz obrony polskiej przestrzeni powietrznej.
Najważniejszym zadaniem Centrum jest doskonalenie umiejętności planowania, dowodzenia i kierowania siłami wydzielonymi do komponentu powietrznego w ramach narodowej, połączonej operacji obronnej oraz zapewnienie sprawnego działania systemu ratownictwa lotniczego. Bardzo ważnym zadaniem Centrum jest organizacja i prowadzenie zarówno krajowych, jak i sojuszniczych ćwiczeń z wojskami, m.in. międzynarodowych pod kryptonimem Ramstein Guard 13, Steadfast Jazz 13 i Eagle Talon 13.
Żołnierze Centrum swoje umiejętności profesjonalne przygotowanie prezentują podczas służby pełnionej zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa, głównie w strukturach sojuszniczych stanowisk dowodzenia.
Wielu żołnierzy pracujących w Centrum było wielokrotnie wyróżnianych „Odznaką Honorową Sił Powietrznych”, tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” oraz honorową bronią białą.
 
5 Pułk Inżynieryjny im. gen. dyw. Ignacego Prądzyńskiego w Szczecinie
– dowódca płk Jacek Kwiatkowski

Pułk uczestniczył w największych przedsięwzięciach szkoleniowych i misjach wojskowych, m.in. w Iraku, Afganistanie i Czadzie oraz w dyżurach bojowych w składzie zestawów Sił Odpowiedzi NATO. Swój profesjonalizm żołnierze Pułku potwierdzają podczas ćwiczeń taktyczno-iżynieryjnych oraz dowódczo-sztabowych. Stale utrzymywana jest gotowość pułku do udziału w akcjach kryzysowych oraz rozminowywania i oczyszczanie terenów oraz obiektów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
Przez cały okres funkcjonowania pułk związany jest z działalnością na rzecz społeczeństwa. Żołnierze Pułku brali wielokrotnie udział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, m.in. w akcjach przeciwpowodziowych. W ostatnim okresie żołnierze Pułku wykonywali szereg zadań związanych z rozminowaniem terenów oraz neutralizacją niewybuchów oraz niebezpiecznych przedmiotów pozostałych po działaniach wojennych.
 
Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu – komendant płk Sławomir Urbański

Oddział realizuje zadania związane z zapewnieniem przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz porządku publicznego na terenie jednostek wojskowych i w miejscach ogólnodostępnych. Współdziała z polskimi oraz zagranicznymi organami i służbami, właściwymi w sprawach bezpieczeństwa oraz policjami wojskowymi. Bierze również udział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych oraz uczestniczy w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych.
Żołnierze Oddziału swoje umiejętności potwierdzili podczas wykonywania zadań w misjach wojskowych poza granicami kraju w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych, m.in. w Iraku, Bośni i Hercegowinie oraz w Afganistanie, a także w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji.
W 2013 r za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań ochronnych na terenie kraju i poza granicami państwa, Oddział został wyróżniony wpisaniem nazwy i osiągnięć do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.
 
Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy – dowódca płk Robert Łączyński

Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego podlega bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, natomiast w zakresie działalności bieżącej operacyjnej Dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO.
Głównym zadaniem Oddziału jest zapewnienie wymaganego wsparcia logistycznego Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO. Oddział przeznaczony jest do realizacji zadań państwa gospodarza oraz wsparcia przedsięwzięć szkoleniowych poza granicami kraju.
Żołnierze Oddziału uczestniczą w różnorodnych pokazach, ćwiczeniach i przedsięwzięciach na rzecz społeczności międzynarodowej. Ponadto do zadań Oddziału należy obsługa przedstawicieli państw członkowskich NATO w ramach odbywających się ćwiczeń, wizyt, konferencji i warsztatów roboczych.
 
11 Batalion Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu – Dowódca ppłk Dariusz Lesiuk

Zadaniem Batalionu jest zapewnienie łączności na szczeblu taktycznym dywizji z podległymi jej jednostkami wojskowymi. Pododdział utrzymuje także gotowość do udziału w reagowaniu na zagrożenia niemilitarne oraz sytuacje kryzysowe, w tym likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof. W 2013 roku Batalion uczestniczył w ćwiczeniach taktycznych i ćwiczeniach dowódczo-sztabowych pk. Borsuk i Bóbr oraz w treningach sztabowych pk. Barycz i Bystrzyca.
Wysoką jakość wykonywanych zadań zapewnia profesjonalne wykorzystanie sprzętu najnowszej generacji znajdującego się na wyposażeniu batalionu.
Żołnierze batalionu regularnie wchodzą w skład Polskich Kontyngentów Wojskowych: UNDOP w Syrii, ISAF w Afganistanie oraz PKW w Iraku – gdzie dwukrotnie stanowili zasadniczy trzon formujący batalion dowodzenia. Batalion realizuje również zadania w ramach Grupy Bojowej Unii Europejskiej.
 
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu – komendant płk Aureliusz Chyleński

CSAiU jest jednostką szkolną bezpośrednio podległą Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Zajmuje się kształceniem kandydatów na żołnierzy zawodowych na potrzeby SZ RP oraz szkoleniem specjalistycznym żołnierzy w ramach systemu doskonalenia zawodowego.
Za profesjonalną realizację zadań wynikających ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi, Centrum w 2013 r. zostało wyróżnione przez Ministra Obrony Narodowej.
Centrum kultywuje artyleryjskie tradycje i pielęgnuje pamięć o tych, którzy tworzyli zręby polskiego szkolnictwa wojskowego w zakresie służb artylerii, uzbrojenia i czołgowo-samochodowej.
 
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu – komendant ppłk Jarosław Wyszecki

OSPWL jest jednostką organizacyjną bezpośrednio podległą Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Ośrodek prowadzi szkolenia wojsk operacyjnych. Do jego głównych zadań należy zabezpieczenie certyfikacji i szkolenia poligonowego zgrupowań bojowych przeznaczonych do kolejnych zmian Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz zabezpieczenie ćwiczeń taktycznych i taktyczno-specjalnych m.in. Oddziałów Specjalnych Żandarmerii Wojskowej i płetwonurków Marynarki Wojennej.
Ośrodek w ostatnich latach osiągnął wysokie lokaty w zakresie utrzymania i rozbudowy poligonowej infrastruktury szkoleniowej.
 
Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrągowie – komendant ppłk Krzysztof Sikorski

WOSzK od 50 lat organizuje turnusy szkoleniowo-kondycyjnych dla personelu latającego Sił Zbrojnych RP. Od 2005 roku jest podporządkowany Dowództwu Garnizonu Warszawa. Ośrodek organizuje także turnusy rehabilitacyjne dla żołnierzy i pracowników wojska, którzy wykonywali zadania w misjach wojskowych poza granicami państwa, w tym dla weteranów poszkodowanych podczas misji oraz zgrupowania kondycyjno-szkoleniowe dla nurków Marynarki Wojennej i żołnierzy Oddziałów Specjalnych Żandarmerii Wojskowej.
Ponadto prowadzi szeroką działalność szkoleniową w zakresie kursów języka angielskiego oraz zgrupowań sportowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP.
Działalności szkoleniowa realizowana w Ośrodku w istotnym stopniu wpływa na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych RP poprzez regenerację sił fizycznych i psychicznych żołnierzy.
REKLAMA

Łukasz Zalesiński

autor zdjęć: mjr Robert Siemaszko / DPI MON, Kancelaria Prezydenta RP

dodaj komentarz

komentarze


Chwała powstańcom
 
Pięcioro laureatów sportowego plebiscytu „Polski Zbrojnej”
Więcej celowników z PCO dla wojska
Kurs dla saperskich ekspertów
Galicyjskie przesilenie
Nowoczesny trał konstruktorów z Gdyni
Godzina „W”. Aby ojczyźnie przywrócić wolność
Przeciwlotnicy w drodze do USA
Innowacyjne rozwiązania dla wojska
F-16 kończą misję w Estonii
Kierunek: misja
Posłowie o przyczynach tragedii z 10 kwietnia
Cud Piłsudskiego
Druga kadencja prezydenta Dudy
Not Contaminated With Routine
Na WF-ie dokładniej ocenią wytrzymałość żołnierzy
Wojskowy Hot450Challenge
Skok na głęboką wodę
Na misjach święta inne niż zwykle
Polsko-amerykańska współpraca
Laserowa artyleria US Army
Największa bitwa kawaleryjska XX wieku
„Wojownik Niezłomny” wśród terytorialsów
Military Doctor 2020 – z kliniki na pole walki
Mobility: specjaliści od pojazdów bojowych
Chłopiec, który przyniósł śmierć
Ukraiński kurs na Zachód
Pancerniacy z Teksasu ćwiczą w Drawsku
Pamięci ofiar niemieckiej zbrodni
Wysunięte dowództwo V Korpusu w Polsce
Miesiąc izolacji żołnierzy „Irini”
Powstańcy – bohaterowie naszych czasów
Komitet Wojskowy NATO o pandemii
W MON o polsko-słowackiej współpracy
Wzmacnianie sojuszu polsko-amerykańskiego
10 mln zł na zapomogi dla żołnierzy
Wojsko przeciw wirusowi
Poćwicz z mistrzami sportu wojskowego!
Zanurkować i wymknąć się śmierci…
Strzelnice dla terytorialsów
Orzeczenia lekarskie żołnierzy będą ważne dłużej
Ruszyła budowa muzeum w Ossowie
Amerykanie odmładzają F-16
W tym roku wojskowe święto bez defilady
Czarne berety biorą odwet za Warszawę
F-16 z Krzesin przebazowane do Łasku
Pełne wynagrodzenie za kwarantannę
Polskie porty bardziej otwarte
Lato z czerwonym terrorem
Rusza praktyczny etap Legii Akademickiej
Łączność: fundament operacji specjalnej
McCarthy: Żołnierze USA w Polsce zwiększają bezpieczeństwo całego regionu
Więcej pieniędzy dla żołnierzy na misjach
Online z mistrzami sportu
30 lat GROM-u – serwis okolicznościowy
Hekatomba na Woli
Polskie F-16 w ćwiczeniach „Ramstein Alloy 20”
Międzynarodowy Trybunał Wojskowy – przełom w światowym sądownictwie
Poćwicz online z siedmioma sportsmenkami

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Inspektorat Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO