moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

 
Wyróżnienia z okazji wojskowego święta

Wpisami do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” oraz odznaczeniami zostali uhonorowani wyróżniający się żołnierze, jednostki i instytucje wojskowe. – Dziś służba Ojczyźnie to gotowość do poświęcenia tego, co jest w życiu najważniejsze  zdrowia, a czasami nawet życia – powiedział minister obrony Tomasz Siemoniak.

Minister Tomasz Siemoniak wręcza pamiątkowy dyplom gen. dyw. Bogusławowi Packowi, rektorowi-komendantowi Akademii Obrony Narodowej.

W „Księdze Honorowej Wojska Polskiego” upamiętniane są czyny zasługujące na najwyższe uznanie, świadczące o szczególnej ofiarności i odwadze. Wpisem wyróżniane są również oddziały i instytucje wojskowe, które wykazały się szczególnymi osiągnięciami w realizacji swoich zadań. W tym roku Tomasz Siemoniak wyróżnił w ten sposób osiemnastu żołnierzy oraz sześć oddziałów i instytucji wojskowych. Księga na co dzień przechowywana jest w Muzeum Wojska Polskiego.

* * * * *

Za wybitne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, w tym szkoleniowych w czasie pokoju, wpisem do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” zostali wyróżnieni:

Generał dywizji doktor habilitowany Bogusław Pacek
rektor – komendant Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

Wyróżniony za wybitne osiągnięcia w dowodzeniu i działalności dydaktycznej
Generał brygady Jerzy Fryczyński
szef Sztabu Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w działalności szkoleniowej i profesjonalizacji lotnictwa wojskowego
Generał brygady Marek Mecherzyński
zastępca szefa Sztabu Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie

Wyróżniony za znaczące osiągnięcia w szkoleniu i dowodzeniu
Generał brygady pilot Włodzimierz Usarek
dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

Wyróżniony za wybitne osiągnięcia w dowodzeniu i szkoleniu lotniczym
Pułkownik Wiesław Chrzanowski
komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie

Wyróżniony za wybitne osiągnięcia w szkoleniu i dowodzeniu
Komandor Zenon Juchniewicz
komendant Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. wiceadmirała Józefa Unruga w Ustce

Wyróżniony za wybitne osiągnięcia w rozwoju bazy szkoleniowej Marynarki Wojennej
Pułkownik Krzysztof Kuchta
szef Oddziału Planowania i Kontroli Ruchu Wojsk Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk w Warszawie

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w transporcie i ruchu wojsk
Pułkownik Wiesław Mruk
szef Sztabu Dowództwa Garnizonu Warszawa

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w dowodzeniu podczas służby poza granicami państwa
Pułkownik Mieczysław Pepłoński
szef Oddziału Administracji Wojskowej Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego WP w Warszawie

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w budowie systemu uzupełniania Sił Zbrojnych RP oraz wdrażaniu reformy terenowych organów administracji wojskowej
Pułkownik Adam Wronecki
zastępca dowódcy – szef Logistyki Dowództwa Garnizonu Warszawa

Wyróżniony za wybitne osiągnięcia w organizacji logistycznego zabezpieczenia funkcjonowania jednostek wojskowych

Za dokonanie czynów świadczących o ofiarności i odwadze w warunkach pełnienia czynnej służby wojskowej, a także podczas wykonywania zadań służbowych w strefie działań wojennych oraz w przypadkach użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jak również udziału w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych wpisem do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” zostali wyróżnieni:

zastępca dowódcy sekcji, JW Grom
starszy podoficer specjalista, JW Grom
dowódca sekcji, Zespół Bojowy B, JW Komandosów
operator, Zespół Bojowy A, JW Komandosów
śp. st. kpr. Łukasz Sroczyński
dowódca drużyny piechoty zmotoryzowanej, 12 Brygady Zmechanizowanej

Wpisaniem zasług do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” pośmiertnie wyróżnieni zostali:

śp. mjr Krzysztof Woźniak
dowódca sekcji szturmowej Zespołu Bojowego, JW Grom;
śp. st. chor. Jan Kiepura
dowódca drużyny 1 batalionu strzelców podhalańskich, 21 BSP
śp. sierż. Paweł Ordyński
kierowca, 12 Brygady Zmechanizowanej

Następujące oddziały i instytucje wojskowe zostały wyróżnione wpisaniem do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, w tym szkoleniowych, w czasie pokoju:

12 Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
42 Baza Lotnictwa Szkolnego im. kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury w Radomiu
8 Kołobrzeski batalion saperów MW w Dziwnowie
Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu
Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi w Warszawie


* * * * *

Nadaniem tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką I stopnia – za wybitne zasługi, w szczególności za czyny świadczące o ofiarności i odwadze, znaczące osiągnięcia szkoleniowe lub dydaktyczne, w dowodzeniu, szkoleniu, pracy wychowawczej, eksploatacji środków technicznych lub uzbrojenia:

gen. dyw. rez. dr inż. Krzysztof Załęski – profesor wizytujący, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
gen. bryg. Andrzej Danielewski – szef Szkolenia Wojsk Lądowych, Dowództwo Wojsk Lądowych;
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – rektor–komendant Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
gen. bryg. pil. Dariusz Wroński – szef Wojsk Aeromobilnych Pionu Szkolenia Dowództwa Wojsk Lądowych;
płk pil. dr Marek Bylinka – prorektor ds. wojskowych – instruktor pilot, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
płk Paweł Cieszyński – komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy;
płk Dariusz Gralik – zastępca szefa Oddziału, Departament Informatyki i Telekomunikacji MON;
płk Grzegorz Jeleński – szef Oddziału, Dowództwo 2 Korpusu Zmechanizowanego;
płk Wiesław Kałkowski – zastępca szefa Wojsk Aeromobilnych Pionu Szkolenia Dowództwa Wojsk Lądowych;
płk Jerzy Kociałkowski – zastępca szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii Pionu Szkolenia Dowództwa Wojsk Lądowych;
płk Zbigniew Ruszniak – szef Operacji Powietrznych Centrum Operacji Powietrznych;
płk Andrzej Stec – zastępca szefa Zarządu Zasobów Osobowych G-1 Dowództwa Wojsk Lądowych;
płk Piotr Zieja – zastępca szefa Sztabu ds. Operacyjnych 11 Dywizji Kawalerii Pancernej;
płk Tomasz Żyto – zastępca dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON;
ppłk pil. Leszek Błach – dowódca grupy działań lotniczych, 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego;
ppłk Andrzej Dusza – szef Wydziału Transportu i Ruchu Wojsk i HNS, 3 Regionalnej Bazy Logistycznej;
ppłk Augustyn Katański – szef Regionu Wsparcia Teleinformatycznego Kraków, ZPSDiŁ – P6, Sztab Generalny Wojska Polskiego;
ppłk Dariusz Leczkowski – starszy inspektor kontroli wojskowej, Delegatura Departamentu Kontroli MON w Warszawie;
ppłk Krzysztof Matulanis – starszy specjalista, Departament Informatyki i Telekomunikacji MON;
ppłk Kazimierz Misiaszek – szef Wydziału, Wojewódzki Sztab Wojskowy Katowice;
ppłk Adam Stręk – szef Sztabu 6 Brygady Powietrznodesantowej;
ppłk Andrzej Rajczyk – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku-Białej;
mjr Andrzej Bartoszuk – szef sekcji analiz zespołu rozminowania, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych;
kmdr ppor. Krzysztof Bautembach – szef sekcji logistyki (S-4), dywizjon okrętów podwodnych, 3 Flotylla Okrętów;
mjr Tomasz Ogrodniczuk – starszy oficer sekcji wychowawczej, CSWL Poznań;
chor. szt. Zbigniew Wojdak – dowódca plutonu, batalion logistyczny, 34 Brygada Kawalerii Pancernej;
chor. Krzysztof Gryglewicz – dowódca patrolu rozminowania, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań.

* * * * *

Żołnierze, którzy zostali odznaczeni Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”:

płk Wiesław Podlecki, dowódca pułku, 18 Pułk Rozpoznawczy;
kmdr Jacek Hamera, główny specjalista Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ;
ppłk Andrzej Koczorowski, dowódca batalionu, 2 Pułk Inżynieryjny;
st. chor. sztab. Arkadiusz Baranowski, kierownik sekcji, Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej.

Żołnierze, którzy zostali odznaczeni medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”:

płk Adam Wronecki, zastępca dowódcy – szef Logistyki Dowództwa Garnizonu Warszawa;
płk Cezary Balewski, komendant 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego;
płk Marek Likos, szef Oddziału Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej Dowództwa Wojsk Lądowych;
ppłk Grzegorz Antolak, starszy specjalista, ZSz – P7 – Sztab Generalny Wojska Polskiego;
st. chor. sztab. Stanisław Woźniak, starszy technik, 31 Baza Lotnictwa Taktycznego.

Brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” odznaczona została szer. Elew Kamila Wawrowska, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

MC

autor zdjęć: chor. Artur Zakrzewski / DPI MON

dodaj komentarz

komentarze


Stulatka hydrografia
 
Zaproponują zmiany w systemie kształcenia żołnierzy
Klasy wojskowe – MON czeka na wnioski szkół
Śmierć bohatera
Gen. Piotrowski: zagrożenie w Iraku nie wzrasta
NATO pozostaje w Iraku, Polska także
Delegatura Departamentu Kontroli uhonorowała poległego żołnierza
Rozpoznają skażenie Rosomaków
Ćwierćwiecze lublinieckiej Mety
Arsenał talibów rozbity przez polskich żołnierzy
Jakie podwyżki dla żołnierzy?
Polscy żołnierze niosą pomoc w Libanie
Chciałem walczyć z Niemcami
Krwawe walki o Monte Cassino
For the Right Cause
Nowy pilot F-16 Tiger Demo Team
Przekaż 1 proc. dla poszkodowanych saperów
Nowy wiceminister w MON
Wybierzmy najlepszego żołnierza w sporcie powszechnym w 2019 roku
Double Eagle po nowemu
We Are All Darfur
Rok pod znakiem kondycji i zdrowia
F-16 pod opieką sokołów i jastrzębi
Klasy wojskowe po nowemu
JWK z odznaką pamiątkową
Wojownicy w Akademii Wojsk Lądowych
Jakie zmiany dla chętnych do służby za granicą?
Władze Cassino chcą oddać hołd gen. Andersowi
Ważka bliżej
Medyczne ćwiczenia zawiszaków
„Polski Czołg”, czyli żołnierz niepokonany w oktagonie
Szer. Robert Baran wicemistrzem Europy w zapasach
Nauka zimowego pływania
Podziemna potęga
Arsenał Iranu
„Defender 20”: pierwszy transport US Army już w Europie
Powstanie Muzeum Bitwy Warszawskiej
Pamiętajmy o przeszłości – konkursy MON
Darłowo czeka na śmigłowce
Własne interesy Europy
USA nie zacznie wojny z Iranem
Rywalizacja strzelców wyborowych
Jastrzębie przechwyciły rosyjskie myśliwce
Zmiany emerytalne dla żołnierzy
Pretorianie na Mazurach
Defense Without Politics
Symulatory strzelań Rosomaków
Operacja „Adolphus”, czyli pierwszy skok
Wszyscy jesteśmy Darfurczykami
Żołnierze w dziesiątce najlepszych sportowców Polski
Hokeiści Grunwaldu o krok od podium Pucharu Europy
Iran uderza w USA
Obradowała Rada Gabinetowa
„San 2020” – międzynarodowy trening na mapach
Prezydent Duda w Davos o przyszłości Sojuszu
They Train Together, They Fight Together

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Inspektorat Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO