Kościuszko, bohater dwóch narodów

niedziela, 17 września 2017

„Był przede wszystkim idealistą, bo jego politycznymi działaniami kierowały ideały, którym hołdował od czasów młodości” – to motto wystawy „Tadeusz Kościuszko – człowiek idei”, przygotowanej przez Muzeum Historii Polski. Multimedialną ekspozycję można obejrzeć do końca września na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

– Wystawa o generale Tadeuszu Kościuszce ma zaintrygować i skłonić do refleksji nie tylko nad losami Naczelnika w sukmanie, lecz i dziejami Polski – mówi Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie.
Placówka przygotowała ekspozycję plenerową „Tadeusz Kościuszko – człowiek idei”. Jest ona częścią obchodów ustanowionego przez parlament Roku Kościuszki. W 2017 roku przypada dwusetna rocznica śmierci generała, naczelnika polskiej insurekcji z 1794 roku i jednego z bohaterów wojny o niepodległość amerykańskich kolonii.

Generał w multimediach

Muzeum zaprezentowało zarówno znane, jak i mniej znane wydarzenia z życia Kościuszki, jego dokonania inżynieryjne, zwycięskie i przegrane bitwy oraz ideologię, której hołdował. Do pokazania losów polskiego bohatera wykorzystano nowoczesne środki wystawiennicze. Na multimedialnych ekranach widzowie zobaczą m.in. animacje bitew z jego udziałem, pomniki i kopce poświęcone Naczelnikowi oraz banknoty z jego wizerunkiem. – Można też obejrzeć fragmenty fabularnego filmu o Kościuszce z 1938 roku oraz posłuchać muzyki przez niego skomponowanej – informują pracownicy MHP. Multimedia uzupełniają plansze z informacjami na temat życia, walki i myśli polskiego bohatera.

Ekspozycja, przygotowana w wersji polsko-angielskiej, jest prezentowana na Krakowskim Przedmieściu obok placu Zamkowego. Można ją oglądać bezpłatnie całą dobę do 30 września. Wystawa w wersji internetowej dostępna jest też na platformie Google Arts & Culture (www.wystawy.muzhp.pl).

Ale to nie wszystkie atrakcje związane z obchodami Roku Kościuszki. Muzeum Historii Polski zaprasza w sobotę 23 września na spacer po Warszawie śladami insurekcji kościuszkowskiej. – O godzinie 11.00 organizujemy spacer rodzinny, a o godzinie 13.00 spacer dla dorosłych – informuje muzeum. Na oba wydarzenia można się zapisywać od 18 września pod adresem: oferta.edu@muzhp.pl.

Muzeum przygotowało także bezpłatny pakiet edukacyjny dla uczniów i nauczycieli. W ramach oferty, między innymi, przewodnik oprowadza po wystawie i opowiada o najważniejszych wydarzeniach z życia Naczelnika oraz o czasach, w których żył. Więcej informacji na temat wystawy i zajęć znajdziemy na stronie www.muzhp.pl.

Bohater dwóch narodów

Tadeusz Kościuszko jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii Polski, i jednocześnie bohaterem Stanów Zjednoczonych. Po ukończeniu Szkoły Rycerskiej w Warszawie w 1776 roku wyjechał do Ameryki Północnej. Brał udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Uczestniczył także w budowie tamtejszych fortyfikacji, m.in. w West Point.

Do Polski wrócił w 1784 roku i wziął udział w wojnie z Rosją w obronie Konstytucji 3 maja. Stanął też w 1794 roku na czele powstania narodowego, nazwanego insurekcją kościuszkowską. Ranny w bitwie pod Maciejowicami, trafił do rosyjskiej niewoli. Po zwolnieniu z więzienia w 1796 roku musiał wyjechać z Polski. Zmarł w Szwajcarii 15 października 1817 roku. „Sława jego trwać będzie dopóty, dopóki wolność panować będzie nad światem” – tak William Henry Harrison, przyszły prezydent USA, mówił w Kongresie Stanów Zjednoczonych po śmierci Kościuszki. Z okazji 200. rocznicy śmierci Naczelnika Sejm i Senat ustanowiły rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki.

Anna Dąbrowska

autor zdjęć: Muzeum Historii Polski