moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

Awanse generalskie

Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP mianował 15 oficerów Wojska Polskiego na stopień generała – poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent wręczy im awanse 29 listopada. Generałami dywizji zostaną Grzegorz Gielerak i Sławomir Pączek. A pierwszą generalską gwiazdkę dostaną jeden komandor i 12 pułkowników, w tym dowódca wojsk obrony terytorialnej Wiesław Kukuła.

Zgodnie z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, na stopień generała dywizji mianowani zostali generałowie brygady: Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz Sławomir Pączek, dyrektor Departamentu Budżetowego MON.

Do stopnia generała brygady został awansowany płk Wiesław Kukuła, którego pod koniec września minister Antoni Macierewicz wyznaczył na dowódcę tworzonych właśnie wojsk obrony terytorialnej. Generałami brygady zostali także rektorzy-komendanci uczelni wojskowych: płk Ryszard Parafianowicz z Akademii Sztuki Wojennej, płk Piotr Krawczyk z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz płk Dariusz Skorupka z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wśród nowo mianowanych generałów są także dowódcy brygad: płk Jarosław Gromadziński, stojący na czele 15 Brygady Zmechanizowanej, oraz płk Grzegorz Hałupka, kierujący 6 Brygadą Powietrznodesantową. Awansowano również płk Tomasza Piotrowskiego, zastępcę dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej. Na stopień kontradmirała mianowany został kmdr Krzysztof Jaworski, dowódca 3 Flotylli Okrętów w Gdyni.

Nominację na stopień generała brygady otrzymali także oficerowie służący w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych: płk Cezary Wiśniewski, inspektor sił powietrznych, płk Krzysztof Radomski, zastępca inspektora wojsk lądowych i szef Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, a także płk Sławomir Owczarek, szef zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii w Inspektoracie Wojsk Lądowych.

Awanse odbiorą też pułkownicy z Żandarmerii Wojskowej: komendant główny tej formacji Tomasz Połuch oraz jego zastępca Robert Jędrychowski.

Nominacje wręczy oficerom 29 listopada Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda. Kmdr Jaworski otrzyma ją w Gdyni, podczas obchodów 98. rocznicy odtworzenia marynarki wojennej. 14 pozostałych oficerów odbierze awanse w Pałacu Prezydenckim.


 

gen. bryg. Grzegorz Gielerak
Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej, studiów podyplomowych „Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz „Master of Business Administration dla kadry medycznej” w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 1993 roku związany jest z Wojskowym Instytutem Medycznym, gdzie zaczął pracę jako podporucznik. W 1998 roku zdobył drugi stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych. Ma też specjalizację w kardiologii, tytuł doktora (i doktora habilitowanego) nauk medycznych. Od 2015 roku jest profesorem nauk medycznych.
Dziesięć lat temu objął stanowisko dyrektora Instytutu. WIM pod jego kierownictwem zyskał opinię jednej z najlepszych placówek medycznych w kraju. Generał osobiście angażuje się w prowadzone na rzecz żołnierzy programy zdrowotne, m.in. „Program profilaktyki chorób układu krążenia w Siłach Zbrojnych RP. Wyrównanie dostępności do profilaktyki i opieki kardiologicznej dla żołnierzy – MIL-SCORE” oraz program „Afgan”, którego celem jest zwiększenie odporności transporterów opancerzonych na wybuchy, a tym samym poprawa bezpieczeństwa żołnierzy. Generał jest laureatem Buzdygana „Polski Zbrojnej”.


 

gen. bryg. Sławomir Pączek
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich. Służył na różnych stanowiskach w Departamentach Finansów i Polityki Budżetowej MON. W latach 2002-2005 pracował w strukturach poza granicami kraju. Najpierw był starszym oficerem w Kwaterze Głównej NATO w Europie w Mons (SHAPE), potem objął obowiązki specjalisty. W latach 2007-2008 był dyrektorem Departamentu Administracyjnego. Kolejne stanowiska zajmował w Sztabie Generalnym w Zarządzie Planowania Rzeczowego. Służył tam jako zastępca szefa, a później kierował pracami zarządu. Od listopada ubiegłego roku jest dyrektorem Departamentu Budżetowego MON.


 

płk Jarosław Gromadziński
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademia Sztuki Wojennej) oraz studiów podyplomowych z zarządzania kryzysowego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Ukończył też NATO Defense College w Rzymie oraz NATO School w Oberammergau. W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych.
Służył m.in. w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej, dowództwie 16 Dywizji Zmechanizowanej, a także poza granicami kraju w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych. W latach 2004-2005 był na misji w Iraku, w 2007 roku z kolei dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym w ramach XXVII zmiany UNDOF w Syrii. Na przełomie 2008 i 2009 roku jako szef zespołu doradców wojskowych brał udział w Misji Szkoleniowej NATO w Iraku. Służbę pełnił też w Sztabie Generalnym WP, gdzie był m.in. koordynatorem w Zarządzie Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia (P3/P7). Od maja 2016 roku jest dowódcą 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.


 

płk Grzegorz Hałupka
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na Wydziale Strategiczno-Obronnym AON (obecnie ASzWoj). Przez ponad 10 lat służył w jednostkach Żandarmerii Wojskowej. Z ramienia tej formacji służył w Iraku (IV zmiana) jako szef Wydziału ŻW Międzynarodowej Dywizji Centrum – Południe.
W 2011 roku, po przeformowaniu gliwickiego oddziału specjalnego ŻW w Jednostkę Wojskową Agat, objął tam stanowisko zastępcy dowódcy. W 2014 roku płk Hałupka został szefem Oddziału Szkolenia w Inspektoracie Wojsk Specjalnych w Dowództwie Generalnym RSZ. Od 2 maja 2016 roku stoi na czele 6 Brygady Powietrznodesantowej.


 

płk Robert Jędrychowski
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Podchorążych Rezerwy w Poznaniu i studiów podyplomowych w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Po odbyciu aplikacji w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie złożył egzamin prokuratorski. W 2011 roku rozpoczął studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej (obecnie ASzWoj) na Wydziale Dowodzenia i Zarządzania. Rozprawę doktorską pt. „Żandarmeria Wojskowa w reagowaniu kryzysowym” obronił w czerwcu 2013 roku.
Od 1997 roku związany z Żandarmerią Wojskową. Służbę rozpoczął w pionie dochodzeniowo-śledczym w krakowskim oddziale tej formacji. Służył na stanowisku specjalisty w Oddziale Dochodzeniowo-Śledczym w Komendzie Głównej ŻW, dowodził Wydziałem ŻW w Bemowie Piskim, był też zastępcą komendanta – najpierw w oddziale krakowskim, potem wrocławskim. Przez cztery lata, do 2011, roku dowodził Oddziałem ŻW w Krakowie. W kwietniu 2011 roku objął stanowisko zastępcy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej.


 

płk Piotr Krawczyk
Absolwent dęblińskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. W 2004 roku w AON (obecnie ASzWoj) uzyskał stopień doktora nauk wojskowych w specjalności lotnictwo. Służył m.in. w 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, gdzie zajmował stanowiska od pilota do dowódcy eskadry. W 2008 roku przeszedł do Dowództwa Sił Powietrznych. Był szefem Oddziału Zabezpieczenia Lotniczego w Inspektoracie Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Brał udział m.in. w pracach nad regulaminem lotów lotnictwa Sił Zbrojnych RP (RL-2012). Jest też współautorem „Instrukcji kwalifikowania pilotów i nawigatorów lotnictwa Sił Zbrojnych RP” oraz znowelizowanej instrukcji ich licencjonowania. Od 1 lipca tego roku stoi na czele dęblińskiej Szkoły Orląt. Jest pilotem pierwszej klasy, za sterami spędził ponad 1200 godzin, w większości w samolotach odrzutowych TS-11 Iskra oraz MiG-21.


 

płk Wiesław Kukuła
Absolwent Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył kursy planowania i kierowania operacjami specjalnymi w NATO Special Operations HQ oraz US Joint Special Operations University.
Wojskową służbę rozpoczął w 1 Pułku Specjalnym Komandosów (obecnie Jednostka Wojskowa Komandosów), pełnił tam m.in. obowiązki szefa sztabu. W 2006 roku rozpoczął służbę w Dowództwie Wojsk Specjalnych. Jako oficer operacyjny planował i kontrolował operacje specjalne zespołów bojowych. Służył też na misjach poza granicami kraju. W latach 2003-2004 w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego pełnił służbę w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Iraku. Przez cztery lata, do 2016 roku, dowodził lubliniecką Jednostką Wojskową Komandosów. Z końcem września został wyznaczony przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza na dowódcę nowo tworzonych wojsk obrony terytorialnej.


 

płk Sławomir Owczarek
Absolwent toruńskiej Wyższej Szkoły Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz podyplomowych studiów operacyjno-strategicznych oraz Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej (obecnie ASzWoj). Służył w 20 Pułku Przeciwpancernym w Pleszewie w 23 Śląskiej Brygadzie Artylerii w Boleslawcu jako dowódca dywizjonu artylerii (DANA), a w latach 2006-2007 był szefem sztabu 23ŚBA. Przez sześć lat dowodził 5 Pułkiem Artylerii w Sulechowie. Pełnił też służbę poza granicami kraju. W latach 2002-2003 służył w Syrii jako szef wydziału PKW UNDOF, a w latach 2010-2011 był zastępcą dowódcy PKW podczas VIII zmiany misji w Afganistanie. W latach 2014-2015 był szefem Oddziału Szkolenia – zastępcą szefa zarządu WRiA w Inspektoracie Wojsk Lądowych DG RSZ. Obecnie jest szefem zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii w Inspektoracie Wojsk Lądowych DGRSZ. Pełni tę funkcje od listopada ubiegłego roku.


 

płk Ryszard Parafianowicz
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej oraz Akademii Obrony Narodowej (obecnie ASzWoj). W 2014 roku ukończył studia doktoranckie. W swojej karierze zajmował stanowiska dowódcy plutonu i kompanii w 1 Brygadzie Saperów. W 2006 roku został dowódcą 3 Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego. W latach 2008-2011 pełnił funkcję szefa wojsk inżynieryjnych Śląskiego Okręgu Wojskowego. Do 2014 roku służył w Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej, a następnie w Ośrodku Monitorowania i Analiz MON. W marcu tego roku minister Antoni Macierewicz wyznaczył pułkownika na stanowisko rektora-komendanta Akademii Obrony Narodowej, która od 1 października nosi nazwę Akademia Sztuki Wojennej.


 

płk Tomasz Piotrowski
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu oraz AON (obecnie ASzWoj). W tej ostatniej uczelni był słuchaczem Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych oraz Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej.
Służył w m.in. w 16 Pomorskim Pułku Artylerii w Braniewie, a od 2008 roku przez dwa lata dowodził 2 Pułkiem Artylerii w Choszcznie. Następnie trafił do 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Zajmował tam kolejno stanowiska szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii, szefa sztabu i zastępcy szefa sztabu ds. operacyjnych. Pełnił też służbę poza granicami kraju. W latach 2012-2013 był zastępcą dowódcy PKW podczas XII zmiany misji w Afganistanie. Od maja tego roku jest zastępcą dowódcy - szefem sztabu 12 Dywizji Zmechanizowanej.


 

płk Tomasz Połuch
Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską we Wrocławiu. Jest też absolwentem AON (obecnie ASzWoj), gdzie uzyskał tytuł magistra zarządzania i dowodzenia. Ukończył też podyplomowe studia z zakresu przywództwa i negocjacji. Służył m.in. w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej, ale przez większość swojej służby związany był z jednostkami Żandarmerii Wojskowej. Zajmował stanowiska w Oddziale Specjalnym ŻW w Mińsku Mazowieckim, a także elbląskim oddziale tej formacji. W 2014 roku stanął na czele Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie. W grudniu ubiegłego roku minister Antoni Macierewicz wyznaczył go na stanowisko Komendanta Głównego ŻW.


 

płk Krzysztof Radomski
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, studiów podyplomowych przywództwa i negocjacji w AON (obecnie Akademia Sztuki Wojennej ) oraz Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych w tej uczelni. Służył w m.in. 15 Brygadzie Zmechanizowanej i 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej. W 2005 roku wyjechał do Iraku. Służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych na stanowisku dowódcy batalionu. W latach 2012-2016 był zastępcą dowódcy 1 Brygady Pancernej. W maju tego roku objął obowiązki Szefa Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych w DGRSZ. Jest też zastępcą inspektora wojsk lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.


 

płk Dariusz Skorupka
Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu. Jest także absolwentem warszawskiej Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie obronił doktorat. Jest wieloletnim pracownikiem wrocławskiej uczelni. Zanim w styczniu tego roku objął stanowisko rektora-komendanta WSOWL, był dziekanem Wydziału Zarządzania.
Uczestniczy w przedsięwzięciach dotyczących planowania strategicznego NATO- Science and Technology Organization. Należy do Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.
Stając na czele wrocławskiej uczelni, zapowiadał, że największym wyzwaniem jest stworzenie Akademii Wojsk Lądowych w miejsce WSOWL. Ambicją rektora jest, by po przekształceniu była to najlepsza szkoła dowódców w Europie.


 

płk Cezary Wiśniewski
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Służył w 41 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku oraz na różnych stanowiskach w 2 Brygadzie Lotnictwa Taktycznego. Był w grupie pierwszych sześciu pilotów, którzy zostali wysłani do USA, by uzyskać uprawnienia instruktorskie na F-16.
Od 2010 roku dowodził 31 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, a następnie trafił do Warszawy na stanowisko szefa Oddziału Lotnictwa Taktycznego w Szefostwie Wojsk Lotniczych DSP oraz głównego specjalisty w Zespole ds. Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ. Po ukończeniu Uniwersytetu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Maxwell w USA został dowódcą 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Od lutego 2016 roku był szefem Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów. Kierował także pracami Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. W ubiegłym tygodniu objął stanowisko inspektora sił powietrznych w Dowództwie Generalnym RSZ.


kmdr Krzysztof Jaworski
Absolwent Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej oraz podyplomowych studiów polityki obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie (USA). Ukończył też podyplomowe studia dowódczo-sztabowe w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport w USA, a także wiele kursów, m.in. planowania operacyjnego w Akademii Obrony Holandii.
W 1990 roku trafił do służby w 3 Flotylli Okrętów. W marcu 2007 roku objął stanowisko dowódcy Dywizjonu Okrętów Rakietowych, a trzy lata później rozpoczął służbę w Zespole Asystenta Szefa Sztabu Generalnego ds. Marynarki Wojennej w Sztabie Generalnym WP w Warszawie.
Od 2012 służył jako szef Oddziału Szkolenia Dowództw i Ćwiczeń w Dowództwie Marynarki Wojennej w Gdyni. Rok później został szefem sztabu w pionie zastępcy dowódcy ds. wsparcia NATO Training Mission (NTM-A) w Afganistanie. Służył też w Zarządzie Uzbrojenia Inspektoratu MW Dowództwa Generalnego RSZ, a w sierpniu 2015 roku został szefem sztabu 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. W maju tego roku objął dowodzenie 3 Flotyllą Okrętów w Gdyni.

Paulina Glińska

autor zdjęć: Krzysztof Sitkowski/ KPRP

dodaj komentarz

komentarze

~pipi
1492075680
he, he, z WIM-em to przepał. Szpital działa nie mając zgody (nie mylić z zezwoleniami na aparaty i gabinety!!!)na stosowanie promieniowania rtg w medycynie (prześwietlali Panią Premier!!!), a dyrektor dostaje 2. gwiazdkę... gorzej niż za PO
12-51-B9-A9
~ja
1479982620
GENERAŁÓW ci u nas dostatek. Dużo ich, za dużo!
E9-0E-BD-46
~jaro7
1479933120
Jeżeli chodzi o ilość generałów(proporcjonalnie do ilości żołnierzy) jesteśmy "najsilniejszą" armia świata.
DF-DE-F8-4E

W Rumunii powstanie największa europejska baza NATO
 
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Wojna w Ukrainie oczami medyków
Barwy walki
Kosiniak-Kamysz o zakupach koreańskiego uzbrojenia
Znamy zwycięzców „EkstraKLASY Wojskowej”
Przygotowania czas zacząć
Systemy obrony powietrznej dla Ukrainy
SOR w Legionowie
W Italii, za wolność waszą i naszą
Zmiany w dodatkach stażowych
NATO zwiększy pomoc dla Ukrainy
Jakie wyzwania czekają wojskową służbę zdrowia?
Wojna na detale
Strażacy ruszają do akcji
NATO on Northern Track
Kadisz za bohaterów
Puchar księżniczki Zofii dla żeglarza CWZS-u
Święto stołecznego garnizonu
Gen. Kukuła: Trwa przegląd procedur bezpieczeństwa dotyczących szkolenia
Sprawa katyńska à la española
Cyberprzestrzeń na pierwszej linii
Szpej na miarę potrzeb
NATO na północnym szlaku
Koreańska firma planuje inwestycje w Polsce
Kolejne FlyEle dla wojska
Active shooter, czyli warsztaty w WCKMed
Operacja „Synteza”, czyli bomby nad Policami
Strategiczna rywalizacja. Związek Sowiecki/ Rosja a NATO
Więcej pieniędzy dla żołnierzy TSW
Żołnierze-sportowcy CWZS-u z medalami w trzech broniach
Zachować właściwą kolejność działań
Wojna w świętym mieście, część trzecia
Morska Jednostka Rakietowa w Rumunii
Bezpieczeństwo ważniejsze dla młodych niż rozrywka
W Brukseli o wsparciu dla Ukrainy
Wojskowy bój o medale w czterech dyscyplinach
Wojna w świętym mieście, epilog
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Ramię w ramię z aliantami
Szarża „Dragona”
Polscy żołnierze stacjonujący w Libanie są bezpieczni
Przełajowcy z Czarnej Dywizji najlepsi w crossie
Sandhurst: końcowe odliczanie
25 lat w NATO – serwis specjalny
Front przy biurku
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Morze Czarne pod rakietowym parasolem
Głos z katyńskich mogił
Wojna w świętym mieście, część druga
Charge of Dragon
Aleksandra Mirosław – znów była najszybsza!
Czerwone maki: Monte Cassino na dużym ekranie
Rozpoznać, strzelić, zniknąć
Tusk i Szmyhal: Mamy wspólne wartości
Polak kandydatem na stanowisko szefa Komitetu Wojskowego UE
Żołnierze ewakuują Polaków rannych w Gruzji
Na straży wschodniej flanki NATO

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO