moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

Majowe święta w jednostkach

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja w jednostkach wojskowych odbyły się uroczyste apele.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Żołnierze i pracownicy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych uroczystą zbiórką upamiętnili 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wręczono kilkudziesięciu oficerom, podoficerom i pracownikom dowództwa kordziki, medale, odznaczenia, tytuły honorowe oraz dyplomy uznania.

Uroczystość przypomina, jak ważne dla kolejnych pokoleń są dokonania naszych przodków, nasza kultura oraz patriotyzm i bohaterstwo ludzi walczących o niepodległość Polski na przestrzeni dziejów. Wydarzenia przeszłych lat są źródłem przestrogi przed brakiem porozumienia i niedostrzeganiem zagrożeń za które później trzeba zapłacić wysoką cenę. W imieniu dowódcy generalnego w okolicznościowym wystąpieniu inspektor rodzajów wojsk generał brygady Sławomir Owczarek zwrócił uwagę na rolę sił zbrojnych w wieloletniej walce o wolność i niepodległość Ojczyzny.

Uroczysty apel z okazji Święta Narodowego 3 Maja był również okazją do podziękowania żołnierzom i pracownikom wojska za odpowiedzialną, a często również pełną poświęceń służbę oraz pracę w dowództwie. – Każdego dnia dajecie Państwo przykład zaangażowania podczas wykonywania obowiązków, a Wasza wiedza i doświadczenie przekładają się na skuteczną realizację zadań – dziękował gen. Owczarek w imieniu dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych generała broni Jarosława Miki oraz własnym.

Następnie gen. bryg. Sławomir Owczarek wraz z inspektorem sił powietrznych gen. bryg. Mirosławem Jemielniakiem wręczyli wyróżnienia.

Tekst: mjr Dariusz Kurowski
Zdjęcia: Mirosław C. Wójtowicz, mjr Dariusz Kurowski


 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Po odebraniu meldunku przez zastępcę dowódcy operacyjnego RSZ gen. bryg. dr. inż. pil. Tadeusza Mikutela od szefa Sztabu DO RSZ gen. bryg. Tomasza Piotrowskiego nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego.

Drugi i trzeci maja, to szczególne święta w polskim kalendarzu, które każdego Polaka napawają dumą i radością, skłaniając do refleksji nad wartością narodowej tożsamości i wolności. Przypominają nam o wydarzeniach, w których od stuleci rozsławiano z dumą biało-czerwoną na terenach Polski i w najdalszych zakątkach świata. W tym roku obchodzimy 227. rocznicę, upamiętniającą ważne w historii Polski wydarzenie, jakim było uchwalenie 3 maja 1791 roku, pierwszej w nowożytnej Europie - konstytucji demokratycznego Państwa, czyli „Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. W I rocznicę tych wydarzeń barwy biało-czerwone zostały uznane za narodowe, natomiast ostatecznie, 1 sierpnia 1919 r. Sejm Ustawodawczy zatwierdził wygląd polskiej flagi. Zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. bryg. dr. inż. pil. Tadeusz Mikutel zaznaczył w swoim wystąpieniu, że biało-czerwona ma szczególne znaczenie dla żołnierzy Wojska Polskiego, bowiem towarzyszy im w codziennej służbie i stanowi nieodłączny element munduru polskiego. Podkreślił, jak ważne jest przywiązanie do wartości symboli narodowych, szacunek i poczucie jedności z Ojczyzną wyrażane każdego dnia w kraju i poza jego granicami, wszędzie tam, gdzie polscy żołnierze, pod biało-czerwoną prowadzą działania na rzecz obronności, bezpieczeństwa i utrzymania pokoju.

Podczas apelu miało miejsce także uroczyste pożegnanie żołnierzy kończących zawodową służbę wojskową i odchodzących do innych jednostek wojskowych. Żegnający się z mundurem oraz Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych złożyli podziękowania swoim obecnym i byłym przełożonym za wspólne lata służby. Ceremonia pożegnania zakończyła się wpisem do Księgi Pamiątkowej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W uroczystym apelu i pożegnaniu uczestniczyli: kadra kierownicza, żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Odświętny charakter uroczystości nadała wojskowa asysta honorowa z Pułku Reprezentacyjnego WP oraz Orkiestra Reprezentacyjna WP.

Tekst: Beata Hajduk
Zdjęcia: st. chor. sztab. mar. Arkadiusz Dwulatek


 

10 Brygada Kawalerii Pancernej 

W piątek, 27 kwietnia, w tygodniu poprzedzającym niezwykle ważne święta narodowe, żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej oraz pracownicy Resortu Obrony Narodowej stanęli na Palcu Garnizonowym na uroczystym apelu.

Punktualnie o wpół do dziewiątej rano dowódca uroczystości, pułkownik Zbigniew Śliżewski, złożył meldunek dowódcy pancernej brygady, generałowi brygady doktorowi Dariuszowi Parylakowi. Wcześniej na plac apelowy wprowadzona została kompania honorowa wraz z pocztem flagowym oraz pocztem sztandarowym. Żołnierze stojący w szyku z dumą na twarzach obserwowali, jak przed frontem szyku maszeruje wojskowa asysta honorowa, a biało-czerwone barwy sztandaru 10 Brygady Kawalerii Pancernej oraz Flagi Rzeczypospolitej Polskiej lśniły w porannym słońcu. Po kilku minutach na placu głośno rozbrzmiały słowa Hymnu Państwowego, a flaga Polski została podniesiona na maszt. Wojskową asystę honorową tego dnia wystawili żołnierze z 10 batalionu zmechanizowanego Dragonów. Każdy z obecnych czuł wyjątkowa i podniosłą atmosferę, jaka panowała na placu apelowym.

Dni Świąt Narodowych upamiętniają najjaśniejsze karty w historii polskiego narodu. Dzień 3 maja przywodzi pamięć o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa. I chociaż wydarzenia te są odległe czasowo, chociaż minęło od nich kilka pokoleń rodaków, to nadal w świadomości Polaków zajmują one bardzo ważne miejsce. Obowiązkiem wszystkich – i starszych i młodszych – jest codzienne pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem, w tamtych trudnych historycznie czasach, spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności i niepodległości. Efektem ich niestrudzonych wysiłków było w końcu odzyskanie przez Polskę niepodległości. To właśnie takie postawy, takie wydarzenia i tacy ludzie budują tożsamość narodową, która pozwala przetrwać nawet najtrudniejszy czas. To nasza przeszłość, a jednocześnie wielkie zadanie na przyszłość. Każdy Polak, każdy żołnierz musi stawić mu czoła codzienną pracą, służbą oraz sumiennym wykonywaniem obowiązków.

Stojący na apelu żołnierze i pracownicy Resortu Obrony Narodowej oddali hołd twórcom Konstytucji 3 Maja, testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania oraz pokoju. Konstytucja 3 Maja połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości Oświecenia, umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli i okupacji.

Podczas piątkowego apelu żołnierze nie zapomnieli także o dniu poprzedzającym Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. W 2004 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2 maja Dniem Flagi, przeciwstawiając się zwyczajom minionej epoki. Jest to symboliczny dzień dumy z naszych barw, identyfikujących wspólnotę Polaków. Barwy narodowe - biel i czerwień są symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego i stanowią oznakę wyróżniającą Polskę wśród innych narodów. Żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej z dumą prezentują polskie barwy narodowe podczas wszelkich uroczystości, ale również w trakcie codziennej służby.

Na uroczystym apelu odczytano liczne wyróżnienia dla żołnierzy pancernej brygady, za ich wzorową, pełną poświęcenia i zaangażowania służbę. Wyróżnieni zostali między innymi saperzy oraz żołnierze Wojskowej Straży Pożarnej, a także żołnierze uczestniczący w ćwiczeniu dowódczo – sztabowym wspomaganym komputerowo pod kryptonimem Bóbr. Dowódca świętoszowskiej jednostki, generał brygady doktor Dariusz Parylak, docenił służbę tych, którzy wykazywali się bardzo dużym zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych im zadań. Dotyczyło to także pracowników Resortu Obrony Narodowej, którzy otrzymali dodatkowe urlopy wypoczynkowe.
Ponadto Szef Sekcji Personalnej odczytał Decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania odznaczeń resortowych. Medale otrzymali:
- pan Dariusz Jastrzębski – Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
- pan Grzegorz Szklarski – Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
- kapitan Karolina Wichman – Kozigrodzka – Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”.

Dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej zwrócił się do zebranych na placu apelowych słowami – Witam wszystkich w tym szczególnym i wyjątkowym dniu, dniu poprzedzającym niezwykle ważne święta dla każdego Polaka, a za razem dla każdego żołnierza. Święto Konstytucji 3 Maja jest to ogromny powód do dumy. Pragnę wszystkim bardzo podziękować za służbę pod biało – czerwoną flagą, która jest naszym symbolem narodowym. Jako żołnierze mamy obowiązek kultywować chlubne tradycje naszej Ojczyzny, a tym samym pamiętać o naszych przodkach i oddawać im hołd.

Uroczysty apel zakończyło odczytanie Apelu Pamięci. Obecni na placu apelowym złożyli w ten sposób hołd twórcom Konstytucji 3 Maja oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów. Defilada pododdziałów była ostatnim elementem piątkowego apelu. Żołnierze z wyprostowanymi sylwetkami i dumą na twarzach zeszli z placu apelowego.

Tekst i zdjęcia: kpt. Katarzyna Sawicka


 

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

27 kwietnia w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyła się uroczystość z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, Dnia Flagi RP oraz pożegnania żołnierzy służby przygotowawczej.

Uroczystość została przeprowadzona w obecności sztandaru wojskowego, kompanii honorowej, żołnierzy, pracowników RON i słuchaczy kursów zegrzyńskiego ośrodka szkolenia oraz żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej na czele z jej dowódcą płk. Andrzejem Wasielewskim. Meldunek o rozpoczęciu komendantowi Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk. dr. Ireneuszowi Furze złożył zastępca dowódcy batalionu zabezpieczenia mjr Piotr Osiński.

- Jesteśmy w przededniu 227. rocznicy uchwalenia jednego z najważniejszych aktów prawnych w historii Polski. Zapewne wszyscy to wiemy ale zawsze warto to podkreślać, że Konstytucja powstała w 1791 r. była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych nowatorskim aktem prawnym mogącym stanowić podwaliny pod budowę jak się wówczas wydawało silnego państwa polskiego. Dzień dzisiejszy jest niezwykle ważny dla nas, a szczególnie dla młodego pokolenia Polaków. Myślę, że jest to dzień pewnej refleksji. Jest dobrą okazją do zastanowienia się nad tym czy każdy z nas dobrze służy Ojczyźnie, czy każdy z nas może i czy daje od siebie tę część wysiłku, swoich umiejętności i zdolności by budować silne państwo Polskie – powiedział do zebranych Komendant CSŁiI płk dr Fura.
Odnosząc się do Dnia Flagi RP stwierdził, że jest to doskonała okazja do zamanifestowania przywiązania do naszych barw narodowych. Na zakończenie podziękował żołnierzom służby przygotowawczej za zaangażowanie w szkolenie oraz dyscyplinę.

Uroczystość była okazją wręczenia listów gratulacyjnych żołnierzom zawodowym i odchodzącym elewom służby przygotowawczej oraz dyplomów uznania pracownikom resortu obrony narodowej. Zakończyła się ona defiladą uczestniczących pododdziałów.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran


 

11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej 

Nasze barwy narodowe - biel i czerwień są symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego i stanowią oznakę wyróżniającą Polskę wśród innych narodów – przypominał swym żołnierzom generał dywizji Stanisław Czosnek, dowódca Czarnej Dywizji.

Dalej generał Czosnek mówił: - Biel i czerwień od wieków są nierozerwalnie związane z dziejami naszej Ojczyzny. Od najdawniejszych czasów symbolem polskich władców i oddziałów wojskowych były chorągwie z białym orłem na czerwonym tle. 2 maja, jak w wielu polskich miastach tak i w Żaganiu, żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11 LDKPanc) oraz mieszkańcy miasta uczcili Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona w intencji Ojczyzny przez księdza kan. Władysława Tasiora, proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu. Tradycyjnie tuż po mszy świętej żołnierze jednostek wojskowych garnizonu Żagań, włodarze miasta, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz miejscowych szkół i licznie zgromadzeni mieszkańcy, przy dźwiękach marsza wygrywanego przez orkiestrę wojskową z Żagania, przemaszerowali do żagańskiego Pałacu Książęcego. Na czele białoczerwonej kolumny była rozpostarta ogromna kilkudziesięciometrowa flaga w narodowych barwach, którą rozwinęli żagańscy harcerze.

W Pałacu Książęcym odbyła się, przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem wojskowym, dalsza część obchodów. Uroczysty apel rozpoczął się od podniesienia flagi państwowej na maszt oraz odegrania hymnu państwowego. Na uroczystości wojskową asystę honorową wystawił żagański 11 batalion dowodzenia. Tego dnia odczytany został także apel pamięci i oddana salwa honorowa. W czasie uroczystości przypominano, iż Dzień Flagi Państwowej od 2004 roku obchodzony jest w naszym kraju 2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej powinny być otaczane czcią i szacunkiem, a ta powinność jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. Przytoczono także słowa ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych „Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.”

 

Święto Flagi Państwowej jest bardzo ważne zwłaszcza dla nas żołnierzy. Żołnierze to grupa zawodowa niezwykle silnie i blisko związana z flagą Polski. Barwy narodowe widnieją na ramieniu munduru każdego z nas i towarzyszą nam w służbie codziennej. Flaga towarzyszyła pancerniakom „Czarnej Dywizji” podczas ćwiczeń i manewrów, ale również w wielu zakątkach naszego globu m.in. podczas operacji w Iraku, Czadzie, Afganistanie, a obecnie w Rumunii i krajach bałtyckich. Każdy kontyngent wojskowy udający się na misję wojskową wykonuje swe zadania pod białoczerwoną flagą państwową, otrzymywaną podczas uroczystości pożegnania.

 

O TYM POWINNIŚMY PAMIĘTAĆ
Flagi państwowe wywieszamy, aby uczcić ważne uroczystości, rocznice i święta państwowe, a także wówczas, kiedy chcemy uczcić ważne wydarzenia naszego życia prywatnego.
Flaga państwowa z godłem nie powinna być używana przez obywateli, ponieważ jest zastrzeżona wyłącznie dla grupy podmiotów określonych w ustawie (placówki dyplomatyczne, lotniska, samoloty cywilne podczas lotów za granicą, kapitanaty portów, na statkach morskich).
Flaga, którą wieszamy powinna być czysta, wyprasowana i przymocowana w taki sposób, aby nie uległa zerwaniu; nie wywiesza się flagi, jeżeli jest ona brudna, podarta, spłowiała lub pomazana.
Flaga powinna być tak umieszczona, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie; jeżeli flaga zaplącze się dookoła drzewca, trzeba ją rozplątać.
Trzeba zwracać uwagę na właściwą kolejność barw umieszczonych na fladze, jeżeli umieszczone są pionowo, kolor biały powinien znajdować się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.
Jeżeli flaga jest w stanie nienadającym się już do użytku, powinna być zniszczona w sposób godny, najlepiej przez spalenie lub pocięcie w taki sposób, aby rozdzielić barwy. Flaga z papieru nie powinna być porzucona, wyrzucana na śmietnik, ale zniszczona w sposób godny.
Na fladze nie należy umieszczać jakichkolwiek napisów, rysunków, znaków, liter, obrazków.
Podczas ceremonii podnoszenia albo opuszczenia flagi, lub gdy flaga jest niesiona podczas przemarszu, przeglądu wszystkie osoby, z wyjątkiem tych, które są w mundurach, powinny być zwrócone twarzą do flagi, przyjąć postawę wyprostowaną, a chłopcy i mężczyźni zdjąć nakrycie głowy.
Flagi opuszczamy do połowy masztu tylko w szczególnych, określonych sytuacjach (żałoba).
Drzewce lub maszt flagi przeznaczone są tylko do tego celu, nie umieszcza się na nich żadnych dekoracji ani znaków reklamowych.
Osoby z umieszczonym na ubraniu wizerunkiem flagi powinny o tym pamiętać i zachowywać się godnie.
Artystyczne przetworzenia wizerunku flagi nie mogą jej ośmieszać. Wizerunku flagi nie umieszcza się na chusteczkach, serwetkach, lub innych przedmiotach przeznaczonych do okresowego użycia i następnie wyrzucanych.
Niedopuszczalne jest niszczenie lub uszkadzanie flagi ani niegodne przy nich zachowanie.
Nie należy używać flagi podczas akcji protestacyjnych organizowanych przez grupy zawodowe lub społeczne, jeżeli nie jest to związane z walką o dobro całego narodu.
Otoczenie flagi państwowej czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego powinniśmy reagować na wszelkie przejawy braku czci i szacunku oraz zgłaszać to odpowiednim organom (np. straży miejskiej, policji).

Tekst: mjr Artur Pinkowski
Zdjęcia: st. chor. Rafał Mniedło


 

Dzień Flagi w Toruniu

Żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia czynnie przyłączyli się wraz z mieszkańcami Torunia do udziału w obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwsza część obchodów miała miejsce na terenie toruńskiego Centrum punktualnie o godz. 8.00, kiedy to dowódca uroczystości mjr Radosław Rogucki złożył meldunek komendantowi Centrum płk. Dariuszowi Adamczykowi o gotowości pododdziałów do uroczystych obchodów Dnia Flagi RP. Uroczystość była okazją do wręczenia przez komendanta Odznak Pamiątkowych Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema żołnierzom i pracownikom ron. Kulminacyjnym punktem zbiórki była defilada pododdziałów, która zakończyła tę część obchodów.

Dalsza część z udziałem władz lokalnych została przeprowadzona na Skwerze im. Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, gdzie również oddano honory barwom narodowym poprzez podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkich przybyłych na Skwer przywitał w swoim wystąpieniu marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau oraz zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz.

Kolejnymi atrakcjami dla mieszkańców Grodu Kopernika był między innymi: korowód Poloneza z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Młody Toruń oraz Orkiestry Wojskowej, piknik na Rynku Staromiejskim, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz wiele innych atrakcji, jakie miasto przygotowało na ten dzień.

Tekst: kpt. Agnieszka Śmiechowska
Zdjęcia: mjr Mariusz Wysocki


 

Żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych uhonorowani przez wojewodę

2 maja na Rynku w Kielcach wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek uhonorowała pamiątkowymi medalami żołnierzy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, którzy 28 kwietnia ukończyli bieg sztafetowy na dystansie 100 km, upamiętniając tym samym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

- My, Polacy bardzo silnie jesteśmy związani ze swoimi barwami narodowymi. Te barwy towarzyszą nam zarówno podczas uroczystości patriotycznych, ale i sportowych – powiedziała wojewoda świętokrzyski. Oprócz odebrania medali żołnierze mogli również zamanifestować swoją obecność w mieście biorąc udział w obchodach z okazji Święta Flagi. - To dla nas zaszczyt ale i obowiązek, że możemy wspólnie z mieszkańcami Kielc brać udział w tych radosnych obchodach. Łączenie Polaków dzięki symbolom narodowym daje większe poczucie wspólnego dobra. Dobra jakim jest Rzeczypospolita Polska – powiedział komendant CPdMZ płk Paweł Chabielski.

Tekst i fot.: por. Katarzyna Rzadkowska


 

Brygada Wsparcia Dowodzenia WKP-W

3 maja w Stargardzie odbyły się uroczyste obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Rozpoczęły się one mszą świętą w sąsiadującej z rynkiem kolegiacie NMP. Uczestniczyli w niej organizatorzy obchodów - dowódca garnizonu pułkownik Jacek Rolak, starosta stargardzki Iwona Wiśniewska i prezydent Stargardu Rafał Zając. Oprócz organizatorów w uroczystościach wzięli udział także zaproszeni goście z jednostek samorządowych miasta i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, związki kombatanckie oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta.

Po zakończeniu mszy świętej, na płycie rynku odbył sie uroczysty apel jednostek garnizonu Stargard, podczas którego odczytano apel pamięci oraz oddana została salwa honorowa.

Uroczystości zakończyła defilada wojskowa, a przybyli mieszkańcy mogli zapoznać się ze sprzętem i wyposażeniem, jaki posiadają stacjonujące w garnizonie służby, ponieważ oprócz wojska obecne były także policja i straż pożarna.

Tekst i fot. kpt. Tomasz Bryła

red. PZ

autor zdjęć: st. chor. sztab. mar. Arkadiusz Dwulatek

dodaj komentarz

komentarze


Sportowcy podsumowali 2023 rok. Teraz czas na igrzyska olimpijskie
 
Żołnierze-sportowcy CWZS-u z medalami w trzech broniach
Byk i lew, czyli hiszpańsko-brytyjska światowa corrida
Morska Jednostka Rakietowa w Rumunii
Wojna w świętym mieście, część druga
Wojna w Ukrainie oczami medyków
Prezydent Andrzej Duda w Forcie Stewart
Ogień w podziemiu
Wojna w świętym mieście, część pierwsza
Zapomniana Legia Cudzoziemska
Wojna w świętym mieście, część trzecia
V Korpus z nowym dowódcą
Psiakrew, harmata!
Potężny atak rakietowy na Ukrainę
Tusk i Szmyhal: Mamy wspólne wartości
W Brukseli o wsparciu dla Ukrainy
Weterani i bokser „Master”
Ocalały z transportu do Katynia
Gen. Kukuła: Trwa przegląd procedur bezpieczeństwa dotyczących szkolenia
Koreańska firma planuje inwestycje w Polsce
Żołnierze ewakuują Polaków rannych w Gruzji
W Ramstein o pomocy dla Ukrainy
Animus Fortis, czyli mężny duch
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Szpej na miarę potrzeb
Optyka dla żołnierzy
Więcej pieniędzy dla żołnierzy TSW
Cena wolności
Kurs z dzwonem
Głos z katyńskich mogił
Wojsko inwestuje w Limanowej
Stoltenberg: NATO cieszy się społecznym poparciem
Jak wyszkolić pilota F-16?
Hiszpański palimpsest
Inwestycje w bezpieczeństwo granicy
Zmiany w dodatkach stażowych
Rakiety dla Jastrzębi
Strategiczna rywalizacja. Związek Sowiecki/ Rosja a NATO
Wieczna pamięć ofiarom zbrodni katyńskiej!
Prawda o zbrodni katyńskiej
Mundury w linii... produkcyjnej
Odstraszanie i obrona
25 lat w NATO – serwis specjalny
Przygotowania czas zacząć
Święto wojskowego sportu
Puchar księżniczki Zofii dla żeglarza CWZS-u
Polak kandydatem na stanowisko szefa Komitetu Wojskowego UE
NATO na północnym szlaku
Centrum szkolenia dla żołnierzy WOC-u
Mjr rez. Arkadiusz Kups: walka to nie sport
W Rumunii powstanie największa europejska baza NATO
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Wojna w świętym mieście, epilog
Marcin Gortat z wizytą u sojuszników
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Kolejni Ukraińcy gotowi do walki
Jeśli nie Jastrząb, to…
NATO zwiększy pomoc dla Ukrainy
Zbrodnia made in ZSRS
Choć odeszli, trwają w naszych myślach

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO