moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

 
Awanse w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej

To jedne z symbolicznych nominacji w historii Wojska Polskiego. Odbywają się w przededniu setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, która zakończyła się wielkim zwycięstwem polskich żołnierzy – mówił w piątek prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik sił zbrojnych wręczył akty mianowania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Awanse generalskie otrzymało 13 oficerów.

Prezydent wręczył nominacje w obecności przedstawicieli parlamentu, resortu obrony narodowej oraz najważniejszych dowódców. Zwierzchnik sił zbrojnych podkreślał, że dzisiejsza uroczystość odbywa się w szczególnym momencie, z tego powodu nominacje zyskują symboliczny wymiar. Odbywają się bowiem nie tylko w przededniu Święta Wojska Polskiego, ale także setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. – Wojsko Polskie ma poczucie kontynuowania tradycji zwycięzców sprzed stu lat. Zwycięzców, którzy byli w trudnej sytuacji, ale którzy pokonali przeciwnika pomimo tego, że wszystko wydawało się przegrane. Zwyciężyli, dlatego że zachowali męstwo, odporność psychiczną, siłę woli i determinację do samego końca. Wróg przecież prawie był już na ulicach Warszawy, a jednak udało się zwyciężyć – mówił prezydent.

Na wniosek ministra obrony Mariusza Błaszczaka awans otrzymało 13 oficerów. Do stopnia generała dywizji zostali awansowani: Piotr Malinowski, szef sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dariusz Parylak, dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz Ireneusz Starzyński, dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego.

Do grona generałów dołączyli: płk pil. Krzysztof Cur, dowódca 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego; płk Bogdan Dziewulski, zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – szef Logistyki; płk Cezary Janowski, zastępca szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia Sztabu Generalnego WP i płk Krzysztof Nolbert, zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wśród awansowanych do pierwszego generalskiego stopnia są też dowódcy brygad: płk Kazimierz Dyński (3 Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej), płk Jarosław Górowski (1 Warszawska Brygada Pancerna), płk Rafał Kowalik (10 Brygada Kawalerii Pancernej), płk Rafał Ostrowski (7 Brygada Obrony Wybrzeża), płk Michał Rohde (19 Lubelska Brygada Zmechanizowana) oraz płk Bogdan Rycerski (15 Giżycka Brygada Zmechanizowana).

Zwracając się do oficerów, zwierzchnik sił zbrojnych podkreślał, że wstępując w szeregi generalicji Wojska Polskiego, biorą na siebie odpowiedzialność za dowodzenie na najwyższym poziomie. – Wiem, że żaden z panów tej odpowiedzialności się nie obawia, macie ogromne doświadczenie, zdobyte nie tylko podczas służby w Polsce, ale również na misjach w różnych miejscach na świecie, często w warunkach bojowych – zauważył prezydent Duda.

Pokreślił, że głęboko wierzy w to, że nigdy nie będzie im dane przeżyć tego, co przeszli ich poprzednicy w 1920 roku. – Mam nadzieję, że dzięki wytężonej służbie i temu, że jesteśmy częścią najsilniejszego na świecicie sojuszu obronnego, czyli NATO, żaden z was nigdy nie zdobędzie doświadczenia swoich poprzedników. Wierzę, że Polska przez następne lata i dziesięciolecia będzie bezpieczna, także dzięki waszej doskonałej służbie – mówił zwierzchnik sił zbrojnych.

Przypomniał też, że nowych generałów czeka wiele ważnych zadań, związanych chociażby z trwającą reformą armii i modernizacją techniczną. – Za proces modernizacyjny, za jego sprawną realizację, za wdrożenie nowych technologii, ponosicie panowie w wielu przypadkach wielką odpowiedzialność. Niech te nominacje będą dla całego polskiego wojska symbolem jego rozwoju. Życzę panom powodzenia i wierzę w to, że spełnicie wszystkie pokładane w was nadzieje – stwierdził prezydent Duda.

Do stopnia generała dywizji mianowani zostali:

Gen. bryg. Piotr Malinowski, szef sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Jest absolwentem m.in. Akademii Obrony Narodowej i kursów oficerów sztabowych NATO w Hadze i Oberammergau. Dwukrotnie pełnił służbę w Iraku – jako szef oddziału rozpoznawczego (2004–2005) oraz jako zastępca dowódcy brygady (2007). Od 2008 do 2011 roku służył na stanowisku starszego specjalisty NATO w sztabie dowództwa ACT SEE w Mons w Belgii. Po powrocie do kraju został zastępcą szefa sztabu 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W 2013 roku oficer objął obowiązki szefa zespołu w Grupie Organizacyjnej DG RSZ, a po niespełna roku, został szefem Oddziału Gotowości Obronnej Państwa w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON. W 2015 r. stanął na czele 17 Brygady Zmechanizowanej, a w marcu 2018 r. objął stanowisko szefa sztabu Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Od 1 listopada 2019 r. jest szefem sztabu Dowództwa Generalnego RSZ.


Gen. bryg. Dariusz Parylak, dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, studiów doktoranckich na Akademii Obrony Narodowej oraz Podyplomowego Studium Polityki Obrony w US Army War College w Carlisle (Pensylwania, USA). Na różnych stanowiskach służył w 12 Brygadzie Zmechanizowanej, 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej i 36 Brygadzie Zmechanizowanej.

Służył podczas VI zmiany PKW w Iraku, a w latach 2008-2009 na misji w Afganistanie. Po powrocie do kraju służył w Dowództwie Wojsk Lądowych, był też szefem szkolenia 12 Dywizji Zmechanizowanej. Od listopada 2016 r. oficer pełnił obowiązki dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej. W sierpniu 2018 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy dywizji – szefa sztabu dywizji w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Od marca 2020 r. jest dowódcą tej jednostki.


Gen. bryg. pil. Ireneusz Starzyński, dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego
Absolwent „Szkoły Orląt” (1992 r.), Akademii Obrony Narodowej oraz podyplomowych studiów polityki obronnej na Akademii Wojennej Sił Powietrznych USA. Zawodową służbę rozpoczął w 40 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego na stanowisku pilota klucza lotniczego. W tej jednostce służył też jako starszy pilot, dowódca klucza lotniczego oraz zastępca dowódcy eskadry. W 2002 r. został szefem sztabu 8 Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Mirosławcu, a w 2006 r. stanął na jej czele. W latach 2008-2015 był dowódcą 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Od stycznia 2017 r. dowodził 1 Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego. Oficer jest pilotem instruktorem klasy mistrzowskiej. Od lutego tego roku stoi na czele Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego.

 

Do stopnia generała brygady mianowani zostali:

płk pil. Krzysztof Cur, dowódca 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego
Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Szkoły Dowódczo-Sztabowej Wojsk Lotniczych w Stanach Zjednoczonych i podyplomowych studiów polityki obronnej w Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. Służbę rozpoczął w 58 Lotniczym Pułku Szkoleniowym na stanowisku pilota instruktora. W latach 1990 – 2002 pełnił służbę w 23 Lotniczej Eskadrze Szkolnej w Dęblinie na stanowiskach pilota instruktora, starszego pilota, dowódcy klucza lotniczego oraz starszego inspektora bezpieczeństwa lotów. Potem służył w 1. Ośrodku Szkolenia Lotniczego, a następnie został instruktorem-pilotem w WSOSP.

W lipcu 2008 r. rozpoczął służbę w Dowództwie 3 Skrzydła Lotnictwa, potem obejmował stanowiska m.in. w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie, Dowództwie Sił Powietrznych oraz Dowództwie Generalnym RSZ. W 2014 roku został dowódcą 8 Bazy Lotnictwa Transportowego, a następnie zastępcą dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego. Oficer jest pilotem doświadczalnym 1 klasy samolotów tłokowych i turbośmigłowych oraz ma klasę mistrzowską pilota wojskowego. Od listopada 2019 r. jest dowódcą 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego.


płk Kazimierz Dyński, dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej
Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej (WOSR), Akademii Obrony Narodowej, Akademii Wojennej Sił Powietrznych w Maxwell – USA (2004) oraz kursów poziomu operacyjno- strategicznego NATO. Zawodową służbę rozpoczął służbę w 38 Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej w Stargardzie Szczecińskim. W latach 2006-2009 był szefem Zarządu Szkolenia – Sojuszniczego Dowództwa Komponentu Powietrznego w Ramstein w Niemczech.

Od 2009 r. przez dwa lata był przedstawicielem narodowym w Radzie Dyrektorów NAPMO – organizacji zarządzającej planowaniem użycia i zabezpieczenia samolotów typu E-3A systemu AWACS. Następnie rozpoczął służbę w Sztabie Generalnym WP na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Szkolenia SGWP. Dwa lata później został skierowany do Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ, a od 2014 r. pełnił służbę jako szef Zarządu Operacyjnego – zastępca szefa sztabu Dowództwa Generalnego RSZ. Na stanowisku dowódcy 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej służy od 1 lipca 2020 roku.


płk Bogdan Dziewulski, zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Logistyki
Absolwent WAT-u, podyplomowych studiów zaocznych w WAT oraz podyplomowych studiów polityki obronnej w AON. W latach 1987-2005 zajmował różne stanowiska logistyczne w jednostkach 20 Dywizji Pancernej, 2 Dywizji Zmechanizowanej, 3 Bazy Materiałowo-Technicznej oraz 1 Dywizji Zmechanizowanej. Przez rok, do 2005 r. był dowódcą NSE PKW SFOR/EUFOR w Bośni i Hercegowinie. Następnie został wyznaczony na stanowisko starszego inspektora kontroli wojskowej w Oddziale Planowania, Koordynacji i Analiz w Departamencie Kontroli MON.

W latach 2006-2008 brał udział w pracach formowania Dowództwa Wojsk Specjalnych. W 2009 r. trafił do Dowództwa Wojsk Lądowych. Służył tu jako szef Oddziału Planowania Transportu i HNS w Zarządzie Planowania Logistycznego-G4, zastępca oraz szef zarządu. W 2014 r. został szefem pionu-zastępcą szefa sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ. Od grudnia 2018 roku jest zastępcą szefa Inspektoratu – szefem Logistyki w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych.


płk Jarosław Górowski, dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej
Ukończył m.in.: Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych, AON, Advanced Commanding and Staff Course w Akademii Obrony Wielkiej Brytanii w Shrivenham.

Służył w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie jako dowódca plutonu oraz dowódca kompanii zmechanizowanej. W latach 2005-2010 pełnił służbę w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu na stanowiskach oficera operacyjnego, oficera łącznikowego-tłumacza oraz zastępcy szefa sztabu brygady. Służył w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Na misji w Afganistanie dowodził zgrupowaniem bojowym „Alfa”. Pełnił też służbę jako szef szkolenia 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu oraz szef Oddziału Operacyjnego-zastępca szefa Zarządu Operacyjnego J3 w Dowództwie Generalnym RSZ. W lipcu 2019 r. został wyznaczony na szefa sztabu 18 Dywizji Zmechanizowanej, a od marca 2020 r. dowodzi 1 Warszawską Brygadą Pancerną.


płk Cezary Janowski, zastępca szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia Sztabu Generalnego WP

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej oraz studiów wyższych i podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej. Służbę rozpoczął w 66 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej jako dowódca obsługi stacji radiolokacyjnej. W latach 1992-98 służył w 11 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, najpierw jako dowódca obsługi stacji radiolokacyjnej, a następnie dowódca baterii dowodzenia.
Następnie (2000 – 2004) był dowódcą dywizjonu przeciwlotniczego 34 Brygady Kawalerii Pancernej, a przez kolejne trzy lata służył w dowództwie 4 Pułku Przeciwlotniczego. Od 2008 do 2010 r. stał na czele 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego.
W latach 2010-2013 służył w Zarządzie Szkolenia-P7 w Sztabie Generalnym WP, a od 2015 r. przez trzy lata pełnił służbę jako główny specjalista w Departamencie Kontroli MON. Obecne stanowisko objął w 2018 roku. 


płk Rafał Kowalik, dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Służbę rozpoczął w 3 Batalionie Czołgów w Żurawicy (14 BPanc), gdzie w latach 1994-2000 pełnił obowiązki na stanowiskach dowódcy plutonu i kompanii czołgów. W latach 2000-2005 służył w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich. Był na misji PKW KFOR w Kosowie. W 2010 r. ponownie trafił do Żurawicy. Od sierpnia 2014 do stycznia 2018 r. oficer zajmował stanowisko szefa sztabu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, a następnie został zastępcą dowódcy brygady. W marcu tego roku stanął na czele 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

 

 


płk Krzysztof Nolbert, zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, AON-u oraz podyplomowych studiów polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych USA. Po ukończeniu szkoły oficerskiej trafił do 1 Brygady Saperów, gdzie służył jako dowódca plutonu, a potem kompanii. W 2004 r. rozpoczął służbę w Dowództwie Operacyjnym, zajmując stanowiska m.in. w Oddziale Wsparcia, Oddziale Kontyngentów Wojskowych i Oddziale Działań Bieżących. W 2018 r. został szefem pionu – zastępcą szefa sztabu ds. operacyjnych. W tym samym okresie, do maja 2020 r., czasowo pełnił obowiązki szefa sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ. Jest uczestnikiem misji w Iraku i w Afganistanie.

 


płk Rafał Ostrowski, dowódca 7 Brygady Obrony Wybrzeża
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej. Pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu zmechanizowanego objął w 6 Pułku Zmechanizowanym w Wałczu. Potem służył w m.in. 2 Brygadzie Zmechanizowanej i 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Od 2006 r. dowodził 1 Batalionem Piechoty Zmotoryzowanej w 12 Brygadzie Zmechanizowanej, następnie 2 Batalionem Piechoty Zmotoryzowanej tej brygady w Stargardzie Szczecińskim. W tym czasie był też dowódcą zgrupowania bojowego w ramach X zmiany PKW w Iraku. Po powrocie do kraju objął obowiązki szefa Wydziału Rozpoznania G-2 w sztabie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. W 2010 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku, a cztery lata później został zastępcą dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej. Od 1 grudnia 2016 dowodzi 7 Brygadą Obrony Wybrzeża.


płk Michał Rohde, dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Poznaniu, Akademii Obrony Narodowej oraz The United States Army Armor School w Fort Knox w USA. Po ukończeniu szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej, 17 Brygadzie Zmechanizowanej oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Po przekazaniu dowodzenia 10 Batalionem Zmechanizowanym objął stanowisko szefa Dyżurnej Służby Operacyjnej, a następnie szefa Połączonego Centrum Operacyjnego Dowództwa Generalnego RSZ. Po ukończeniu zagranicznych Studiów Polityki Obronnej płk Michał Rohde objął dowodzenie 19 Lubelską Brygadą Zmechanizowaną. Pełnił służbę w ramach KFOR, dwukrotnie był na misji w Iraku oraz dwukrotnie w Afganistanie.

 


płk Bogdan Rycerski, dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej oraz Akademii Obrony Narodowej. Pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu czołgów – objął w 4 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Orzyszu. Następnie, do 2002 r. służył w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. Kolejne stanowiska obejmował w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, gdzie służył do 2010 roku. W 2007 roku był na misji w Iraku.

W 2010 r. został wyznaczony na dowódcę batalionu czołgów w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Na przełomie lat 2010 – 2011 pełnił służbę w ramach VIII zmiany PKW Afganistan na stanowisku zastępcy szefa sztabu ds. operacyjnych DCOS OPS. Po powrocie był dowódcą batalionu czołgów, a potem szefem sztabu 10 BKPanc. W latach 2013 – 2014 ponownie służył na misji w Afganistanie, tym razem jako zastępca dowódcy kontyngentu. W 2017 r. został wyznaczony na zastępcę dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. 15 listopada 2019 r. czasowo pełnił obowiązki dowódcy tej brygady, a od marca tego roku stoi na czele zawiszaków.

Paulina Glińska

autor zdjęć: Eliza Radzikowska-Białobrzewska / KRPR

dodaj komentarz

komentarze


Więcej pieniędzy w portfelach żołnierzy
 
Brąz razy sześć dla żołnierzy na mistrzostwach świata i Europy
Abramsy pod dobrą opieką
Lista trupich główek
Pierwszy skok
Wyposażenie indywidualne żołnierzy do wymiany
Szefowie obrony NATO o zakupach amunicji
Strzelczyni CWZS-u na pucharowym podium
Szczury Pustyni dotarły do Polski
Invictus w zimowym stylu
Operacja „Gryf” i „Rengaw” na Podlasiu
Misja Polaków dobiegła końca. Czas na Niemców
Lekcje z frontu
Zimowy sprawdzian podchorążych
Wojenny bohater na szubienicy
Tajna misja polskiej agentki
Złota taekwondzistka, srebrni hokeiści na trawie
Którą drogą do armii?
Zmiany w dowództwie Żandarmerii Wojskowej
„Avenger” na Monte Cassino
Roszady personalne w PGZ-ecie
Pierwsze Homary-K w Wojsku Polskim
Zachód przeciwko „korsarzom”
Jaką drogą po wojskowy indeks?
Nowy szef CWCR
Nowoczesna łączność dla armii
Cud w Trewirze
Miliardy dla Ukrainy w nowym budżecie UE
Dobrowolsi – czas start!
Gwałty stały się bronią rosyjskiej armii
Podwyżki dla zawodowców coraz bliżej
Wojna o porządek świata
Gdzie są szczątki Tu-154M? Podkomisja Macierewicza pod lupą
W Polsce będzie centrum NATO-Ukraina
BAP przenosi się z Estonii na Łotwę
Zamiana po włosku
Zielone światło dla Barbary
Pies, który skoczył z aparatem tlenowym
Sukcesy wojskowych w żeglarstwie i łyżwiarstwie szybkim
Zmiany w zarządzie PGZ-etu
Liban uznany za strefę działań wojennych
Szef MON-u w Brukseli
Rozmowy w Pałacu Prezydenckim o bezpieczeństwie
Bruksela przed szczytem
Jakie podwyżki dla żołnierzy
Eurofightery znowu w Polsce
Podwójny Półmaraton Komandosa
Walka w bliskim kontakcie to poważne wyzwanie
Air Show ’25 – do zobaczenia
Mocny sygnał od NATO
Co z podwyżkami dla żołnierzy?
Rakietowy szach
Offset dla „Wisły”
Komandosi szkolą psy bojowe w Iraku
Brak perspektyw na szybką zmianę sytuacji w Ukrainie
Polska przystań brytyjskich jeńców
Nagroda dla reporterów „Polski Zbrojnej”
Skromny początek wielkiej wojny
Rusza kwalifikacja wojskowa
Medale dla sportowców z „armii mistrzów”
Śnieg może być groźną bronią
F-16 z misją PKW Orlik w Estonii

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO