moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

Awanse generalskie na Święto Wojska Polskiego

11 oficerów otrzymało generalski awans – poinformowało we czwartek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Do stopnia generała broni mianowani zostali: Piotr Błazeusz i Grzegorz Gielerak, a generałem dywizji został Zenon Brzuszko. Do generalskiego korpusu dołączyło też ośmiu pułkowników, w tym Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia, oraz Rafał Miernik, stojący na czele 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.

O nominacjach generalskich w Wojsku Polskim poinformowało dziś Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował 11 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie – podało BBN w komunikacie. Awanse zostały przyznane na wniosek Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej.

Wśród awansowanych jest dwóch oficerów, którzy otrzymali trzecią generalską gwiazdkę. To generałowie dywizji: Piotr Błazeusz, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, oraz prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. „Dwugwiazdkowym” generałem został z kolei gen. bryg. Zenon Brzuszko, dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

Awans na generała brygady otrzymało ośmiu pułkowników. Wśród nich są czterej dowódcy brygad: płk Grzegorz Barabieda, dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej; płk Piotr Fajkowski, stojący na czele 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej; płk Rafał Miernik, dowodzący 19 Lubelską Brygadą Zmechanizowaną; i płk Mariusz Pawluk, dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Pierwszą generalską gwiazdkę otrzymali także: płk pil. Paweł Bigos – dowódca 1 Bazy Lotnictwa Transportowego (od 15 sierpnia 2022 r.), płk Hubert Glica – dyrektor Ośrodka Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej, płk dr Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia, oraz płk Bogdan Pidanty, dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON.

Akty mianowania zostaną wręczone przez prezydenta Dudę 15 sierpnia br., w dniu Święta Wojska Polskiego.

Ostatnie nominacje generalskie odbyły się w listopadzie 2021 roku. W tym roku prezydent Duda wręczył tylko jedną nominację generalską. 13 lipca do stopnia generała brygady został awansowany płk Cezary Róg, szef Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej Dowództwa Operacyjnego RSZ. 1 sierpnia 2022 r. oficer objął obowiązki na stanowisku asystenta szefa sztabu ds. rozpoznania w Naczelnym Dowództwie Sił Sojuszniczych w Europie (SHAPE).

 

gen. broni Piotr Błazeusz, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Sił Powietrznych USA, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Służył m.in. w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej, a także na stanowiskach: specjalisty ds. NATO w Sekretariacie Sekretarza Stanu MON, zastępcy attaché obrony wojskowego, morskiego i lotniczego przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie i szefa Centrum Dowodzenia Dowództwa Operacyjnego SZRP. Był dowódcą 15 Brygady Zmechanizowanej oraz X zmiany PKW Afganistan, a także szefem pionu operacyjnego do spraw NATO – zastępcą polskiego przedstawiciela wojskowego przy komitetach wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. Od 2017 do marca 2019 roku pełnił funkcję szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych P5 w Sztabie Generalnym WP. Następnie był szefem sztabu w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W czerwcu 2019 roku otrzymał drugą generalską gwiazdkę i został zastępcą szefa sztabu ds. strategicznego rozwoju i przygotowań w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie.


 

gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii, MBA. Od 2007 roku stoi na czele Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society of Cardiology, a także Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej i Rady ds. Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia. Jest także konsultantem krajowym ds. obronności w dziedzinie chorób wewnętrznych. Nagrodzony tytułem Menedżera Roku w Ochronie Zdrowia 2012, laureat konkursów Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia – 2013 w kategorii zarządzanie kapitałem ludzkim oraz Portrety Polskiej Medycyny 2016 w kategorii menedżer rynku zdrowia (placówki publiczne). W 2018 roku minister Mariusz Błaszczak powierzył generałowi misję utworzenie filii WIM w Legionowie. Szpital został otwarty w styczniu tego roku.gen. dyw. Zenon Brzuszko
, dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (dziś Akademia Wojsk Lądowych). Dowodził Polsko-Ukraińskim Batalionem Sił Pokojowych w Przemyślu oraz 5 Batalionem Strzelców Podhalańskich, był także zastępcą dowódcy 17 Brygady Zmechanizowanej. Stał na czele 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, a także przez trzy lata dowodził Polsko-Litewsko-Ukraińską Brygadą (LITPOLUKRBRIG). Uczestniczył w misjach w Iraku, Kosowie i Afganistanie. Przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie.

 


 

gen. bryg. Grzegorz Barabieda – dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz studiów i kursów w m.in. Akademii Obrony Narodowej. Służył w m.in. 33 Pułku Zmechanizowanym, 12 Brygadzie Pancernej, a w latach 2000-2005 zajmował stanowiska w Generalnym Zarządzie Operacyjnym Sztabu Generalnego WP. Następnie, do 2008 r. był specjalistą Sojuszniczego Dowództwa Transformacyjnego (HQ SACT) w Norfolk w USA. Po powrocie do kraju, do 2014 r. ponownie służył w Sztabie Generalnym, a następnie – jako Narodowy Przedstawiciel Łącznikowy przy HQ SACT, wyjechał do USA. W latach 2018-21 służył w m.in. Dowództwie Generalnym RSZ, gdzie był szefem Zarządu Planowania Rozwoju. Od 2021 r. stał na czele 9 Brygady Kawalerii Pancernej. Od lutego tego roku dowodzi 10 Brygadą Pancerną.


 

gen. bryg. pil. Paweł Bigos, dowódca 1 Bazy Lotnictwa Transportowego (od 15 sierpnia 2022 roku)

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Służył m.in. w 3 Eskadrze Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego we Wrocławiu, a od 2005 roku pełnił służbę w 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego. W 2012 roku został specjalistą w Dowództwie Sił Powietrznych, następnie pełnił służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W latach 2015–2017 stał na czele eskadry w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego, a następnie został szefem wydziału szkolenia lotniczego w Dowództwie 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Od października 2017 roku dowodził 8 Bazą Lotnictwa Transportowego. Posiada klasę mistrzowską pilota wojskowego w lotnictwie transportowym, uprawnienia instruktorskie we wszystkich warunkach atmosferycznych oraz pilota doświadczalnego III klasy na samolotach M-28B/PT GC. Jego życiowy nalot wynosi ponad 3 tys. godzin.


 

gen. bryg. Piotr Fajkowski, dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki. W pierwszych latach służby związany z 1 Brygadą Pancerną w Wesołej. W latach 2005 i 2007, w ramach V i IX zmiany PKW Irak, zajmował stanowiska specjalisty Wydziału Szkolenia G-7 oraz komendanta bazy. Służył m.in. w 1 Dywizji Zmechanizowanej, a w latach 2009–2012 stał na czele 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. W 2010 roku uczestniczył w misji w Afganistanie, a po powrocie służył kolejno w: 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu, Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych i 1 Brygadzie Pancernej – jako zastępca dowódcy. W 2017 roku dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym RSM podczas VI zmiany w Afganistanie. Od 2018 roku był szefem szkolenia 16 Dywizji Zmechanizowanej, a od października 2021 roku dowodzi 15 Brygadą.


 

gen. bryg. Hubert Glica, dyrektor Ośrodka Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Rzeszowskiej oraz Akademii Sztuki Wojennej. Służbę zawodową rozpoczął w 1998 r. w 5 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Służył na różnych stanowiskach w Dowództwie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, a następnie w Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej. W 2017 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dyrektora Ośrodka Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej, a od września 2020 r. jest dyrektorem Ośrodka.
Czterokrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju. Trzykrotnie w misji pokojowej KFOR w Kosowie, gdzie zajmował stanowiska szefa sekcji współpracy cywilno-wojskowej i szefa zespołu łącznikowo-monitorującego LMT w Międzynarodowej Brygadzie MNTF (East), natomiast w PKW Afganistan był szefem sekcji VOB. 
gen. bryg. dr Artur Kuptel
, szef Agencji Uzbrojenia

Absolwent m.in. Wojskowej Akademii Technicznej oraz Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych. W 2011 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o obronności. W latach 2014–2017 służył poza granicami państwa w międzynarodowych strukturach wojskowych w Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym w Norfolk (HQ SACT) w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie pełnił służbę w Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO), był m.in. zastępcą szefa I3TO, a od lipca 2021 roku pełnił obowiązki szefa Inspektoratu Uzbrojenia. Od stycznia 2022 roku stoi na czele Agencji Uzbrojenia.

 


 

gen. bryg. Rafał Miernik, dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Od początku służby zawodowej związany z 17 WBZ. W 2005 roku był dowódcą kompanii bojowej podczas IV zmiany PKW w Iraku. Po powrocie z misji wdrażał do służby w Wojsku Polskim pierwsze transportery KTO Rosomak. W ramach Grupy Bojowej Unii Europejskiej był zastępcą szefa wydziału operacyjnego FHQ i szefa CJOC. W latach 2010–2014 dowodził 7 Batalionem Strzelców Konnych Wielkopolskich, z którym w 2011 roku jako dowódca Zgrupowania Bojowego „Alfa” i dowódca bazy Ghazni podczas IX zmiany PKW ISAF realizował zadania w Afganistanie. Po powrocie z misji sformował i dowodził batalionem manewrowym kolejnej GB UE w strukturze zadaniowej 17 WBZ. Następnie służył w Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO), a od stycznia 2018 roku do października 2021 roku dowodził 12 Wielkopolską Brygadą Obrony Terytorialnej. Od 1 października 2021 roku jest dowódcą 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.


 


gen. bryg. Mariusz Pawluk
, dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Służył m.in. w 2 Pułku Rozpoznawczym w Hrubieszowie, 3 Zamojskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, a po przejściu selekcji rozpoczął służbę w jednostce wojskowej GROM. W latach 1999–2017 służył na różnych stanowiskach, brał udział w misjach bojowych w Kuwejcie, Iraku i Afganistanie, a w marcu 2017 roku stanął na czele GROMU-u. Od 2020 roku służył w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, w tym samym roku uzyskał tytuł naukowy doktora w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie w dziedzinie nauk społecznych w Akademii Sztuki Wojennej. Od marca 2021 roku dowodzi 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej.


 


gen. bryg. Bogdan Pidanty
, dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu oraz m.in. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, studiów podyplomowych w Akademii Sztuki Wojennej, kursu oficerów CIMIC NATO School Oberammergau i studiów podyplomowych Polityki Obronnej w Akademii Sztuki Wojennej. Służył m.in. w 4 Brygadzie Kawalerii Pancernej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 2004–2016 pełnił służbę w Sztabie Generalnym WP, najpierw w Zarządzie Dowodzenia i Łączności P-6, a następnie w Zarządzie Planowania Strategicznego P-5. Przez kilka lat, od 2008 do 2011 r. pełnił funkcję zastępcy szefa Misji Polskiej przy Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei Południowej. W 2016 r. rozpoczął służbę w Centrum Operacyjnym MON, a od 2020 r. jest dyrektorem Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON. 

Paulina Glińska

autor zdjęć: mjr Robert Siemaszko, SGWP, Michał Niwicz, Wielonarodowa Dywizja Północny-Wschód, 10 BKPanc, 8 BLTr, 15 BZ, MON, AU, 19 BZ, 25 BKPow

dodaj komentarz

komentarze


Wojskowi medycy niosą pomoc w Iraku
 
Sejmowa debata o bezpieczeństwie
Sojusznicy ćwiczą w Drawsku
Serwis K9 w Polsce
„Grand Quadriga ‘24”
Żołnierze ewakuują Polaków rannych w Gruzji
Dwa srebrne medale kajakarzy CWZS-u
Wielki triumf 2 Korpusu Polskiego
Cień atomowej zagłady
Barbara wzmocni polską obronę powietrzną
Polscy żołnierze stacjonujący w Libanie są bezpieczni
Ameryka daje wsparcie
Czego można się nauczyć od żołnierzy?
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
„Pierwsza Drużyna” na start
Pływacy i maratończycy na medal
Pytania o europejską tarczę
Dwa krążki kajakarki z „armii mistrzów”
Sukcesy reprezentantek CWZS-u
Żołnierzu, wyślij dziecko na wakacje z Rewitą
They Will Check The Training Results in Combat
By Polska była bezpieczna
NATO on Northern Track
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Flota Bayraktarów w komplecie
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Wojna w świętym mieście, epilog
Grupa Północna o wsparciu dla Ukrainy
Prezydent chce wzmocnienia odporności państwa
Tomczyk: „Tarcza Wschód” ma odstraszyć agresora
Mobilne dowodzenie
Abramsy w pętli
„Wakacje z wojskiem”, czyli plan na lato
Krwawa noc pośród puszczy
Memoriał gen. Andersa coraz bliżej
„Sarex ’24”: razem w czasie kryzysu
Systemy obrony powietrznej dla Ukrainy
„Przekazał narodowi dziedzictwo myśli o honor i potęgę państwa dbałej”
Polki pobiegły po srebro!
Nowe zadania szefa SKW
Więcej hełmów dla żołnierzy
Wszystkie misje AWACS-a
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Zawsze gotowi do pomocy
Bohater odtrącony
MON przedstawiło w Senacie plany rozwoju sił zbrojnych
Święto Oddziału Specjalnego ŻW
Kto wywalczy tytuł mistrza MMA?
Na straży nieba
Camp Miron. Amerykańscy specjalsi w Polsce
Śladami ojca
Morska Jednostka Rakietowa w Rumunii
Obradował Komitet Wojskowy Unii Europejskiej
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Układ nerwowy Mieczników
Wioślarze i triatlonistka na podium
Po śladach polskich bohaterów
Polska wiktoria na Monte Cassino
Premier odwiedził WZZ Podlasie
Broń Hitlera w rękach AK

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO