moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

 
Nominacje generalskie na Święto Niepodległości

Prezydent Andrzej Duda mianował 13 oficerów na stopnie generalskie – poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Dla ośmiu oficerów będzie to pierwsza nominacja generalska, pięciu zaś otrzyma kolejną gwiazdkę. Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP akty mianowania wręczy 9 listopada w Pałacu Prezydenckim.

O nominacjach generalskich we wtorek po południu poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowił o nadaniu stopni generalskich dwunastu oficerom Wojska Polskiego, oficerowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, oficerowi Służby Ochrony Państwa, oficerowi Straży Granicznej oraz dwóm oficerom Służby Więziennej – przekazało BBN. Jak podaje Kancelaria Prezydenta, akty mianowania zostaną wręczone przez zwierzchnika sił zbrojnych przed Narodowym Świętem Niepodległości, 9 listopada 2023 roku w Pałacu Prezydenckim. Zgodnie z przepisami prezydent na stopnie generalskie mianuje na wniosek ministra obrony narodowej.

W przededniu Święta Niepodległości ośmiu oficerów otrzyma pierwszą gwiazdkę generalską, a dla pięciu będzie to kolejna nominacja. Zgodnie z postanowieniem Andrzeja Dudy czterogwiazdkowym generałem zostanie gen. broni Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego WP. Na stopień generała broni zwierzchnik sił zbrojnych mianował gen. dyw. Adama Joksa, dowódcę 2 Korpusu Polskiego – dowódcę Komponentu Lądowego. Generałami dywizji zostaną zaś dotychczasowi generałowie brygady: Robert Kosowski, rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej, Krzysztof Nolbert, attaché obrony przy Ambasadzie RP w Stanach Zjednoczonych, oraz Wojciech Ziółkowski, dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej.

REKLAMA

Na stopień generała brygady prezydent mianował pułkowników: Dariusza Czekaja, dowódcę 12 Brygady Zmechanizowanej, Mirosława Downara, dowódcę 10 Brygady Kawalerii Pancernej, Mariusza Majerskiego, dowódcę 1 Mazurskiej Brygady Artylerii, Jacka Sankowskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Infrastruktury MON, Michała Sprengela, attaché obrony przy Ambasadzie RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Krzysztofa Stańczyka, pierwszego zastępcę dowódcy wojsk obrony terytorialnej, oraz Piotra Wańka, zastępcę szefa sztabu ds. wsparcia – szefa pionu 2 Korpusu Polskiego.
Ponadto na stopień generała brygady w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego mianowany został płk Maciej Szpanowski, szef SKW.

Mianowany na stopień generała Wojska Polskiego:

Gen. broni Wiesław Kukuła jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, Wyższego Kursu Specjalistycznego w Zegrzu, studiów magisterskich w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku elektronika i telekomunikacja oraz Polish Open University.
Gen. Kukuła większość służby spędził w szeregach wojsk specjalnych. Służbę rozpoczął w 1996 roku w 1 Pułku Specjalnym Komandosów (obecnie Jednostka Wojskowa Komandosów), gdzie zajmował następujące stanowiska: dowódca plutonu, dowódca kompanii, szef łączności, szef sekcji wsparcia dowodzenia i łączności, szef sztabu. W latach 2003–2004 pełnił służbę w polskim kontyngencie wojskowym w Iraku.
Następnie służył w Dowództwie Wojsk Specjalnych (dziś Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych) jako szef wydziału dowodzenia i łączności, był także szefem Pionu Operacyjnego – zastępcą szefa sztabu DWS. Ukończył kursy: NATO Special Operations Headquarters oraz US Joint Special Operations University.
Od 2012 roku dowodził Jednostką Wojskową Komandosów, a następnie, we wrześniu 2016 roku, stanął na czele wojsk obrony terytorialnej. Od lutego 2023 roku był dowódcą generalnym RSZ, a od połowy października jest pierwszym żołnierzem RP – szefem Sztabu Generalnego WP.


 

Mianowany na stopień generała broni:

Gen. dyw. Adam Joks jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej, Europejskiego Centrum Studiów Bezpieczeństwa w Garmisch-Partenkirchen oraz Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks w USA.
Służył m.in. w 13 Pułku Zmechanizowanym, 9 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych, 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Był także dowódcą Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej w Kielcach i 6 Brygady Powietrznodesantowej. Kierował sztabem Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu, był także zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Od 2019 roku pełnił służbę na stanowisku dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC). Przez ostatnie dwa lata był zastępcą dowódcy V Korpusu US Army, który stacjonuje w Fort Knox. Od 1 sierpnia 2023 roku generał stoi na czele formowanego 2 Korpusu Polskiego.


 

Mianowani na stopień generała dywizji:

 

Gen. bryg. dr Robert Kosowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej WOPL w Koszalinie, Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademii Obrony Narodowej. Ukończył kurs NATO Peace Support Operations Course w niemieckim Oberammergau.
Służbę rozpoczął w 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu. Był specjalistą oraz szefem oddziału szkolenia w Dowództwie Wojsk Lądowych, a także zastępcą Inspektora Szkolenia w Dowództwie Generalnym RSZ. Od marca 2018 roku dowodził 17 Brygadą Zmechanizowaną, a od sierpnia 2020 jest rektorem-komendantem Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

 


Gen. bryg. Krzysztof Nolbert jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, Akademii Obrony Narodowej oraz podyplomowych studiów polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych USA.
Służbę rozpoczął w 1 Brygadzie Saperów, gdzie służył jako dowódca plutonu, a potem kompanii. W 2004 roku rozpoczął służbę w Dowództwie Operacyjnym, zajmując stanowiska m.in. w Oddziale Wsparcia, Oddziale Kontyngentów Wojskowych i Oddziale Działań Bieżących. W 2018 roku został szefem pionu – zastępcą szefa sztabu ds. operacyjnych, a od maja 2020 roku pełnił czasowo obowiązki szefa sztabu DORSZ. Uczestniczył w misjach w Iraku i w Afganistanie. Od 1 października 2021 roku jest attaché obrony przy Ambasadzie RP w Stanach Zjednoczonych.

 


Gen. bryg. Wojciech Ziółkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu i Akademii Obrony Narodowej.
Służbę rozpoczął w 102 Pułku Zmechanizowanym, a następnie kontynuował na różnych stanowiskach w 5 Brygadzie Pancernej, w dowództwie 11 Dywizji Kawalerii Pancernej i 17 Brygadzie Zmechanizowanej. Był pełnomocnikiem ministra obrony ds. wdrażania do wyposażenia sił zbrojnych RP kołowego transportera opancerzonego i PPK Spike. Służył w Inspektoracie Uzbrojenia i w Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych. Przez kilka lat był zastępcą dowódcy 17 BZ, a od 2021 roku służy w 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, początkowo jako zastępca dowódcy, a od września 2022 jako jej dowódca.


 

Mianowani na stopień generała brygady:

 

Płk dr Dariusz Czekaj ukończył Wyższą Szkołę Oficerską im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, studia w Akademii Obrony Narodowej i podyplomowe studia polityki obronnej „Eisenhower School” na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie oraz Uniwersytet Rzeszowski.
Służbę zaczął w 1 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, a następnie zajmował różne stanowiska sztabowe w 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz w dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego. Dowodził 5 Batalionem Strzelców Podhalańskich, był też szefem pionu – zastępcą szefa sztabu w Wielonarodowej Brygadzie LITPOLUKRBRIG. Od 2019 roku był zastępcą dowódcy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, a następnie zastępcą szefa sztabu ds. planowania w dowództwie 18 Dywizji Zmechanizowanej. Od września 2023 roku dowodzi 12 Brygadą Zmechanizowaną.
Był uczestnikiem pięciu misji zagranicznych: w Kosowie, dwukrotnie w Iraku i w Afganistanie.


Płk Mirosław Downar jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu i Akademii Sztuki Wojennej. Pierwsze stanowisko służbowe objął w Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych, służył też w Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego, 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej oraz, na różnych stanowiskach, w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej, Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a także Inspektoratach: Wsparcia Sił Zbrojnych i Kontroli Wojskowej. Był szefem szkolenia 20 Brygady Zmechanizowanej i szefem Wydziału Szkolenia 16 Dywizji Zmechanizowanej. We wrześniu 2023 roku został mianowany na stanowisko dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Jest weteranem misji w Iraku i Kosowie.

 


Płk Mariusz Majerski służbę wojskową rozpoczął w roku 1992, wstępując do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Po jej ukończeniu zajmował różne stanowiska służbowe w 9 Pułku Artylerii, 1 Pułku Artylerii, Dowództwie Wojsk Lądowych i 1 Brygadzie Pancernej. W 2016 roku został mianowany na stanowisko szefa Wydziału Operacyjnego Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Dwa lata później związał się z Centrum Operacji Lądowych – Dowództwem Komponentu Lądowego, gdzie najpierw był szefem Oddziału Wsparcia Bojowego w Pionie Operacyjnym, a później szefem Oddziału Targetingu i Połączonego Wsparcia Ogniowego. W 2020 roku objął dowodzenie 11 Pułkiem Artylerii, a od marca 2023 roku stoi na czele 1 Brygady Artylerii, w którą jednostka została przekształcona.
Jest absolwentem studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej i Wojskowej Akademii Technicznej.


 

Płk Jacek Sankowski jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Akademii Sztuki Wojennej. Służył w Wojskowej Administracji Koszar w Przasnyszu i w Warszawie, a także na różnych stanowiskach w Stołecznym Zarządzie Infrastruktury. Następnie został szefem 12 Terenowego Oddziału Lotniskowego. Od 2020 roku jest zastępcą dyrektora Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

 


 

 

 

Płk Michał Sprengel – attaché obrony przy Ambasadzie RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W latach 2012-2019 zastępca attaché obrony przy Ambasadzie RP w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Absolwent Royal College of Defence Studies w Londynie, King’s College London, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

 

 

 Płk Krzysztof Stańczyk
to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu oraz Akademii Sztuki Wojennej. Obecnie pisze doktorat na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Służbę wojskową rozpoczął w 1994 roku w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Służył również w 6 Brygadzie Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema w Toruniu oraz w Centralnej Grupie Działań Psychologicznych w Bydgoszczy. Był uczestnikiem pięciu zmian misji poza granicami kraju: w Syrii, Iraku i Afganistanie.
W wojskach obrony terytorialnej służy od 2017 roku. Początkowo pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej na stanowisku szefa Oddziału Rodzajów Wojsk. W 2018 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT. 11 września 2023 roku objął stanowisko I zastępcy dowódcy wojsk obrony terytorialnej, a od 10 października pełni także obowiązki dowódcy tego rodzaju sił zbrojnych.


 

 

Płk Maciej Szpanowski od lat jest związany ze służbami specjalnymi. W 2001 roku rozpoczął służbę w Urzędzie Ochrony Państwa, zasilał też szeregi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Wywiadu Wojskowego. W 2018 roku objął funkcję zastępcy szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a w 2022 roku został mianowany jej szefem. Był uczestnikiem misji w Iraku i Afganistanie.

 

 Płk Piotr Waniek
jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu i Akademii Sztuki Wojennej, gdzie w 2007 roku ukończył studia doktoranckie. Pierwsze stanowisko służbowe objął w 34 Batalionie Radiotechnicznym w Modlinie, następnie służył w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Dowództwie Wojsk Lądowych oraz Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W 2016 roku został dowódcą 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia. We wrześniu 2023 roku mianowany na stanowisko zastępcy szefa sztabu ds. wsparcia – szefa Pionu Dowództwa 2 Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego.

Magdalena Kowalska-Sendek, Magdalena Miernicka

autor zdjęć: st. szer. Krystian Igielski, SGWP, ASzWoj, MON, 16 DZ, 12 BZ, 10 BKPanc, 1 BA, Ambasadzie RP w Londynie, DWOT, SKW, 9 BWD

dodaj komentarz

komentarze

~miłośnik wojskowości
1699453380
Czterogwiazdkowy generał bez dodatkowego określenia to wynalazek żywcem zerżnięty ze Stanów. Absolutnie niezgodny z polską tradycją wojskową, tak samo jak sowiecki czterogwiazdkowy kapitan, do dziś egzystujący sobie w najlepsze w WP jakby nigdy nic.
1F-7B-D4-AE

Podwójny Półmaraton Komandosa
 
Cud w Trewirze
Rozmowy w Pałacu Prezydenckim o bezpieczeństwie
Strzelczyni CWZS-u na pucharowym podium
Gdzie są szczątki Tu-154M? Podkomisja Macierewicza pod lupą
Szczury Pustyni dotarły do Polski
Szefowie obrony NATO o zakupach amunicji
F-16 z misją PKW Orlik w Estonii
Nowy szef CWCR
Miliardy dla Ukrainy w nowym budżecie UE
Którą drogą do armii?
Eurofightery znowu w Polsce
Operacja „Gryf” i „Rengaw” na Podlasiu
Liban uznany za strefę działań wojennych
Nagroda dla reporterów „Polski Zbrojnej”
Zielone światło dla Barbary
Więcej pieniędzy w portfelach żołnierzy
Medale dla sportowców z „armii mistrzów”
Rusza kwalifikacja wojskowa
Skromny początek wielkiej wojny
„Avenger” na Monte Cassino
Dobrowolsi – czas start!
Misja Polaków dobiegła końca. Czas na Niemców
Szef MON-u w Brukseli
Mocny sygnał od NATO
Roszady personalne w PGZ-ecie
Bruksela przed szczytem
Śnieg może być groźną bronią
Brąz razy sześć dla żołnierzy na mistrzostwach świata i Europy
W Polsce będzie centrum NATO-Ukraina
Jaką drogą po wojskowy indeks?
Zmiany w zarządzie PGZ-etu
Jakie podwyżki dla żołnierzy
Pierwsze Homary-K w Wojsku Polskim
Pierwszy skok
Abramsy pod dobrą opieką
Offset dla „Wisły”
BAP przenosi się z Estonii na Łotwę
Wyposażenie indywidualne żołnierzy do wymiany
Pies, który skoczył z aparatem tlenowym
Lekcje z frontu
Nowoczesna łączność dla armii
Zimowy sprawdzian podchorążych
Komandosi szkolą psy bojowe w Iraku
Zmiany w dowództwie Żandarmerii Wojskowej
Sukcesy wojskowych w żeglarstwie i łyżwiarstwie szybkim
Invictus w zimowym stylu
Walka w bliskim kontakcie to poważne wyzwanie
Gwałty stały się bronią rosyjskiej armii
Wojna o porządek świata
Złota taekwondzistka, srebrni hokeiści na trawie
Rakietowy szach
Zachód przeciwko „korsarzom”
Co z podwyżkami dla żołnierzy?
Zamiana po włosku
Lista trupich główek
Podwyżki dla zawodowców coraz bliżej
Air Show ’25 – do zobaczenia

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO