moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

 
Nowi generałowie w Wojsku Polskim

Dzisiejsze nominacje generalskie pokazują, jak zmienia się myślenie o bezpieczeństwie Rzeczypospolitej. Pokazujemy rzecz, która w ostatnim czasie stała się dla nas oczywistością i rzeczywistością: znakomite współdziałanie i koordynację pomiędzy służbami – powiedział prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP mianował 13 oficerów na stopnie generalskie.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP wręczył dziś nominacje generalskie 13 oficerom Wojska Polskiego. W Pałacu Prezydenckim, w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, szefów poszczególnych resortów, w tym ministra Mariusza Błaszczaka, kierownictwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z ministrem Jackiem Siewierą na czele oraz kadry kierowniczej Sił Zbrojnych RP, ośmiu oficerów odebrało akt mianowania na pierwszy stopień generalski, a pięciu otrzymało kolejną gwiazdkę.

 

REKLAMA

Na najwyższy stopień w Wojsku Polskim mianowany został gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego WP. Oficer kilka dni temu został także wskazany przez prezydenta RP jako kandydat na naczelnego dowódcę czasu „W”. Na stopień generała broni mianowany został gen. Adam Joks, dowódca 2 Korpusu Polskiego – dowódca Komponentu Lądowego. Z kolei generałami dywizji zostali: Robert Kosowski, rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej, Krzysztof Nolbert, attaché obrony przy Ambasadzie RP w Stanach Zjednoczonych, oraz Wojciech Ziółkowski, dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej. Zgodnie z postanowieniem prezydenta generałami brygady zostali: Dariusz Czekaj, dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej, Mirosław Downar, dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej, Mariusz Majerski, dowódca 1 Mazurskiej Brygady Artylerii, Jacek Sankowski, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury MON, Michał Sprengel, attaché obrony przy Ambasadzie RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Krzysztof Stańczyk, pierwszy zastępca dowódcy wojsk obrony terytorialnej, oraz Piotr Waniek, zastępca szefa sztabu ds. wsparcia – szefa pionu 2 Korpusu Polskiego. Ponadto na stopień generała brygady w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego mianowany został płk Maciej Szpanowski, szef SKW. W przededniu Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda wręczył także nominacje generalskie oficerom Służby Obrony Państwa, Straży Granicznej i Służby Więziennej.

– Cieszę się ogromnie z tej uroczystości. Mamy tu bowiem nie tylko generałów Wojska Polskiego, ale także innych formacji i służb. To pokazuje, jak zmienia się nasze myślenie o bezpieczeństwie państwa – powiedział podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda. – Pokazujemy rzecz, która w ostatnim czasie stała się dla nas oczywistością i rzeczywistością: znakomite współdziałanie i koordynację pomiędzy służbami. Ale wy o tym wiecie najlepiej, bo realizujecie to w praktyce. Chodzi mi o kooperację Wojska Polskiego i poszczególnych służb. O współpracę żołnierzy, funkcjonariuszy, dowódców, o umiejętności współdziałania, współdecydowania, dzielenia się obowiązkami w różnym zakresie i w różnych sytuacjach. Od 1989 roku Rzeczpospolita nie znalazła się w tak specyficznej sytuacji bezpieczeństwa, w jakiej jest, od kiedy Rosja napadła na Ukrainę. Od 24 lutego 2022 roku za naszą wschodnią granicą toczy się pełnoskalowa wojna – dodał prezydent Duda. Podkreślił, że broniącą się przed rosyjską agresją Ukrainę wspieramy, nie tylko wysyłając na wschód sprzęt, lecz także przyjmując w kraju Ukraińców uciekających przed wojną. – Walczymy z zagrożeniami, wyciągamy wnioski z tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, a co wywołuje konieczność działań modernizacyjnych pod względem sprzętowym, edukacyjnym i strukturalnym. Dlatego jest tu dziś pierwszy żołnierz RP, gen. Wiesław Kukuła, który nie tylko jest szefem SGWP, ale i kandydatem na naczelnego dowódcę w sytuacji zagrożenia wojennego. Są tu też dowódcy, którzy tworzą nową jakość w WP, jak gen. Adam Joks ze swoimi amerykańskimi doświadczeniami z V Korpusu wojsk lądowych USA, dziś budujący 2 Korpus Polski, ale także panowie generałowie, którzy na co dzień dowodzą dywizjami i brygadami – wymieniał zwierzchnik sił zbrojnych. Podkreślił także znaczenie służby oficerów, którzy realizują misję dyplomatyczną poza granicami kraju, oraz rolę rektorów-komendantów uczelni wyższych, którzy odpowiadają za „kształcenie młodzieży w systemie bezpieczeństwa państwa”.

– Dziękuję za dotychczasowe znakomite współdziałanie. Owocuje ono bezpieczeństwem Polski. A dzięki temu, że Polska jest cały czas bezpieczna, możemy spokojnie rozwijać się i pracować – powiedział do nowo mianowanych oficerów prezydent Duda. – Życzę wam dalszej znakomitej służby dla Polski. A kiedyś, gdy lata służby już miną, a wy będziecie odpoczywać po dobrze wykonanym zadaniu, życzę, byście patrzyli z satysfakcją na bezpieczną ojczyznę, którą swoimi decyzjami i profesjonalizmem przeprowadziliście przez trudny moment w jej historii – podsumował zwierzchnik sił zbrojnych.

Awansowani dzisiaj oficerowie Wojska Polskiego:

Gen. Wiesław Kukuła jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, Wyższego Kursu Specjalistycznego w Zegrzu, studiów magisterskich w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku elektronika i telekomunikacja oraz Polish Open University.
Gen. Kukuła większość służby spędził w szeregach wojsk specjalnych. Służbę rozpoczął w 1996 roku w 1 Pułku Specjalnym Komandosów (obecnie Jednostka Wojskowa Komandosów), gdzie zajmował następujące stanowiska: dowódca plutonu, dowódca kompanii, szef łączności, szef sekcji wsparcia dowodzenia i łączności, szef sztabu. W latach 2003–2004 pełnił służbę w polskim kontyngencie wojskowym w Iraku.
Następnie służył w Dowództwie Wojsk Specjalnych (dziś Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych) jako szef wydziału dowodzenia i łączności, był także szefem Pionu Operacyjnego – zastępcą szefa sztabu DWS. Ukończył kursy: NATO Special Operations Headquarters oraz US Joint Special Operations University.
Od 2012 roku dowodził Jednostką Wojskową Komandosów, a następnie, we wrześniu 2016 roku, stanął na czele wojsk obrony terytorialnej. Od lutego 2023 roku był dowódcą generalnym RSZ, a od połowy października jest pierwszym żołnierzem RP – szefem Sztabu Generalnego WP.


 

Gen. broni Adam Joks jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej, Europejskiego Centrum Studiów Bezpieczeństwa w Garmisch-Partenkirchen oraz Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks w USA.
Służył m.in. w 13 Pułku Zmechanizowanym, 9 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych, 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Był także dowódcą Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej w Kielcach i 6 Brygady Powietrznodesantowej. Kierował sztabem Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu, był także zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Od 2019 roku pełnił służbę na stanowisku dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC). Przez ostatnie dwa lata był zastępcą dowódcy V Korpusu US Army, który stacjonuje w Fort Knox. Od 1 sierpnia 2023 roku generał stoi na czele formowanego 2 Korpusu Polskiego.


 

Gen. dyw. dr Robert Kosowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej WOPL w Koszalinie, Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademii Obrony Narodowej. Ukończył kurs NATO Peace Support Operations Course w niemieckim Oberammergau.
Służbę rozpoczął w 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu. Był specjalistą oraz szefem oddziału szkolenia w Dowództwie Wojsk Lądowych, a także zastępcą Inspektora Szkolenia w Dowództwie Generalnym RSZ. Od marca 2018 roku dowodził 17 Brygadą Zmechanizowaną, a od sierpnia 2020 jest rektorem-komendantem Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

 


Gen. dyw. Krzysztof Nolbert jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, Akademii Obrony Narodowej oraz podyplomowych studiów polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych USA.
Służbę rozpoczął w 1 Brygadzie Saperów, gdzie służył jako dowódca plutonu, a potem kompanii. W 2004 roku rozpoczął służbę w Dowództwie Operacyjnym, zajmując stanowiska m.in. w Oddziale Wsparcia, Oddziale Kontyngentów Wojskowych i Oddziale Działań Bieżących. W 2018 roku został szefem pionu – zastępcą szefa sztabu ds. operacyjnych, a od maja 2020 roku pełnił czasowo obowiązki szefa sztabu DORSZ. Uczestniczył w misjach w Iraku i w Afganistanie. Od 1 października 2021 roku jest attaché obrony przy Ambasadzie RP w Stanach Zjednoczonych.

 


Gen. dyw. Wojciech Ziółkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu i Akademii Obrony Narodowej.
Służbę rozpoczął w 102 Pułku Zmechanizowanym, a następnie kontynuował na różnych stanowiskach w 5 Brygadzie Pancernej, w dowództwie 11 Dywizji Kawalerii Pancernej i 17 Brygadzie Zmechanizowanej. Był pełnomocnikiem ministra obrony ds. wdrażania do wyposażenia sił zbrojnych RP kołowego transportera opancerzonego i PPK Spike. Służył w Inspektoracie Uzbrojenia i w Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych. Przez kilka lat był zastępcą dowódcy 17 BZ, a od 2021 roku służy w 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, początkowo jako zastępca dowódcy, a od września 2022 jako jej dowódca.


 

Gen. bryg. dr Dariusz Czekaj ukończył Wyższą Szkołę Oficerską im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, studia w Akademii Obrony Narodowej i podyplomowe studia polityki obronnej „Eisenhower School” na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie oraz Uniwersytet Rzeszowski.
Służbę zaczął w 1 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, a następnie zajmował różne stanowiska sztabowe w 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz w dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego. Dowodził 5 Batalionem Strzelców Podhalańskich, był też szefem pionu – zastępcą szefa sztabu w Wielonarodowej Brygadzie LITPOLUKRBRIG. Od 2019 roku był zastępcą dowódcy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, a następnie zastępcą szefa sztabu ds. planowania w dowództwie 18 Dywizji Zmechanizowanej. Od września 2023 roku dowodzi 12 Brygadą Zmechanizowaną.
Był uczestnikiem pięciu misji zagranicznych: w Kosowie, dwukrotnie w Iraku i w Afganistanie.


Gen. bryg. Mirosław Downar jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu i Akademii Sztuki Wojennej. Pierwsze stanowisko służbowe objął w Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych, służył też w Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego, 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej oraz, na różnych stanowiskach, w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej, Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a także Inspektoratach: Wsparcia Sił Zbrojnych i Kontroli Wojskowej. Był szefem szkolenia 20 Brygady Zmechanizowanej i szefem Wydziału Szkolenia 16 Dywizji Zmechanizowanej. We wrześniu 2023 roku został mianowany na stanowisko dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Jest weteranem misji w Iraku i Kosowie.

 


Gen. bryg. Mariusz Majerski służbę wojskową rozpoczął w roku 1992, wstępując do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Po jej ukończeniu zajmował różne stanowiska służbowe w 9 Pułku Artylerii, 1 Pułku Artylerii, Dowództwie Wojsk Lądowych i 1 Brygadzie Pancernej. W 2016 roku został mianowany na stanowisko szefa Wydziału Operacyjnego Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Dwa lata później związał się z Centrum Operacji Lądowych – Dowództwem Komponentu Lądowego, gdzie najpierw był szefem Oddziału Wsparcia Bojowego w Pionie Operacyjnym, a później szefem Oddziału Targetingu i Połączonego Wsparcia Ogniowego. W 2020 roku objął dowodzenie 11 Pułkiem Artylerii, a od marca 2023 roku stoi na czele 1 Brygady Artylerii, w którą jednostka została przekształcona.
Jest absolwentem studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej i Wojskowej Akademii Technicznej.


 

Gen. bryg. Jacek Sankowski jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Akademii Sztuki Wojennej. Służył w Wojskowej Administracji Koszar w Przasnyszu i w Warszawie, a także na różnych stanowiskach w Stołecznym Zarządzie Infrastruktury. Następnie został szefem 12 Terenowego Oddziału Lotniskowego. Od 2020 roku jest zastępcą dyrektora Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

 


 

 

 

Gen. bryg. Michał Sprengel – attaché obrony przy Ambasadzie RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W latach 2012-2019 zastępca attaché obrony przy Ambasadzie RP w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Absolwent Royal College of Defence Studies w Londynie, King’s College London, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

 

 

 Gen. bryg. Krzysztof Stańczyk
to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu oraz Akademii Sztuki Wojennej. Obecnie pisze doktorat na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Służbę wojskową rozpoczął w 1994 roku w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Służył również w 6 Brygadzie Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema w Toruniu oraz w Centralnej Grupie Działań Psychologicznych w Bydgoszczy. Był uczestnikiem pięciu zmian misji poza granicami kraju: w Syrii, Iraku i Afganistanie.
W wojskach obrony terytorialnej służy od 2017 roku. Początkowo pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej na stanowisku szefa Oddziału Rodzajów Wojsk. W 2018 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT. 11 września 2023 roku objął stanowisko I zastępcy dowódcy wojsk obrony terytorialnej, a od 10 października pełni także obowiązki dowódcy tego rodzaju sił zbrojnych.


 

 

Gen. bryg. Maciej Szpanowski od lat jest związany ze służbami specjalnymi. W 2001 roku rozpoczął służbę w Urzędzie Ochrony Państwa, zasilał też szeregi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Wywiadu Wojskowego. W 2018 roku objął funkcję zastępcy szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a w 2022 roku został mianowany jej szefem. Był uczestnikiem misji w Iraku i Afganistanie.

 

 Gen. bryg. Piotr Waniek
jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu i Akademii Sztuki Wojennej, gdzie w 2007 roku ukończył studia doktoranckie. Pierwsze stanowisko służbowe objął w 34 Batalionie Radiotechnicznym w Modlinie, następnie służył w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Dowództwie Wojsk Lądowych oraz Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W 2016 roku został dowódcą 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia. We wrześniu 2023 roku mianowany na stanowisko zastępcy szefa sztabu ds. wsparcia – szefa Pionu Dowództwa 2 Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego.

Magdalena Kowalska-Sendek

autor zdjęć: Marek Borawski / KPRP, Leszek Chemperek/ CO MON

dodaj komentarz

komentarze


Strzelczyni CWZS-u na pucharowym podium
 
W Jachrance o skokach spadochronowych
Żołnierze NATO nie pojadą do Ukrainy
Gdzie są szczątki Tu-154M? Podkomisja Macierewicza pod lupą
Lista trupich główek
Więcej pieniędzy dla żołnierzy TSW
Złota taekwondzistka, srebrni hokeiści na trawie
Zmiany w dowództwie Żandarmerii Wojskowej
Nagroda dla reporterów „Polski Zbrojnej”
Abramsy pod dobrą opieką
Leopardy jadą na poligon
Podwyżki dla zawodowców coraz bliżej
Walczyli o wolną Polskę, zginęli od kul UB
Sztandar dla Dowództwa WOT
Kleszcze dla wojska
Operacja „Gryf” i „Rengaw” na Podlasiu
Air Show ’25 – do zobaczenia
Medale dla sportowców z „armii mistrzów”
Którą drogą do armii?
„Nie” dla wojskowej misji w Ukrainie
Przerwany lot „Orlika”
Będzie za co kupić koreańską broń
Podwójny Półmaraton Komandosa
Andrzej Grzyb: Ws. obrony cywilnej liczę na porozumienie ponad podziałami
Więcej pieniędzy w portfelach żołnierzy
F-16 z misją PKW Orlik w Estonii
Jakie podwyżki dla żołnierzy
W Polsce będzie centrum NATO-Ukraina
Brąz razy sześć dla żołnierzy na mistrzostwach świata i Europy
Szefowie obrony NATO o zakupach amunicji
Sukcesy wojskowych w żeglarstwie i łyżwiarstwie szybkim
Co z podwyżkami dla żołnierzy?
Komandosi szkolą psy bojowe w Iraku
Priorytety dla armii
Offset dla „Wisły”
Ostrożnie! Czołgi na drodze
Eurofightery znowu w Polsce
Jaką drogą po wojskowy indeks?
Zmiany w zarządzie PGZ-etu
Szwecja kolejnym członkiem NATO
Zachód przeciwko „korsarzom”
Nowoczesna łączność dla armii
Zamiana po włosku
Polska przystań brytyjskich jeńców
Pamiętamy o Niezłomnych
Tylko sprawny żołnierz może być skuteczny na polu walki
Palmiry – miejsce kaźni
Wojenny bohater na szubienicy
Nowoczesny system IBCS dla Wojska Polskiego
Nowy szef CWCR
Brak perspektyw na szybką zmianę sytuacji w Ukrainie
Rusza morski „Dragon”
Mocny sygnał od NATO
Wyposażenie indywidualne żołnierzy do wymiany
Tajna misja polskiej agentki
Dobrowolsi – czas start!
„Brilliant Jump 2024”: finał długiego marszu
Telefon zaufania dla żołnierzy
Wielki test w West Point coraz bliżej
BAP przenosi się z Estonii na Łotwę
Gwałty stały się bronią rosyjskiej armii

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO