moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

Sztafeta Pamięci generała Tadeusza Buka

„III Sztafeta Pamięci gen. broni Tadeusza Buka” Spała – Żagań odbędzie się 10 19 kwietnia 2013 r. Sztafeta organizowana jest cyklicznie co roku i rozpoczyna się 10 kwietnia w rocznicę tragicznej śmierci dowódcy Wojsk Lądowych, gen. broni Tadeusza Buka.


Organizatorem z ramienia wojska jest dowódca 34 Brygady Kawalerii Pancernej, a przedsięwzięcie koordynuje przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”.

Start sztafety nastąpi w Spale, gdzie znajduje się grób generała, a niedaleko stacjonuje 25 Brygada Kawalerii Powietrznej, w której Generał między innymi pełnił służbę.

Zakończenie sztafety odbędzie się w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu, w ramach obchodów święta brygady, którą dowodził generał w latach 2002−2005.

Sztafeta liczyć będzie 12 żołnierzy. Dziewięciu żołnierzy pokonywać będzie wyznaczoną trasę zgodnie z planem. W skład dwunastoosobowej drużyny wchodzić będą przedstawiciele 34 Brygady Kawalerii Pancernej − 4, Dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej – 2, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej − 1 oraz 2 żołnierzy amerykańskich. Skład sztafety uzupełni 3 żołnierzy, których zadaniem będzie zabezpieczenie logistyczne − 2 kierowców i podoficer prasowy/sanitariusz. Odpowiedzialny za dyscyplinę i realizacje planu sztafety będzie kapitan sztafety. Idea sztafety związana jest z sylwetką tragicznie zmarłego dowódcy Wojsk Lądowych generała broni Tadeusza Buka.

W trakcie sztafety zaplanowano 9 spotkań środowiskowych ze społeczeństwem, uczniami szkół podstawowych lub gimnazjalnych oraz sympatykami wojska i tej formy. W czasie spotkań żołnierze będą promować Wojsko Polskie, Wojska Lądowe, 11 Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej, 34 Brygadę Kawalerii Pancernej i 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej. Ponadto przybliżana będzie działalność wojska, zasady i charakter misji poza granicami kraju.

Gospodarzami spotkań będą między innymi prezydentowe, burmistrzowie miast, wójtowie gmin oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Miejsca spotkań, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zabezpiecza gospodarz spotkania. Będą to najczęściej sale sportowe, świetlice, sale konferencyjne. W trakcie spotkań zgodnie z określonym scenariuszem podoficer prasowy wraz z członkami sztafety będą prezentować postać generała Buka, tradycje 34 BKPanc i 11 LDKPanc.

Poruszane także będą tematy zdrowego i aktywnego trybu życia, kreowany będzie pozytywny wizerunek Wojska Polskiego na terenie kraju, jak i w czasie misji. Argumentowane będą też korzyści, jakie przemawiają za wstąpieniem do NSR. Spotkania będą prowadzone w oparciu o przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne. Podczas spotkań nastąpi rozdanie materiałów promocyjnych dla uczestników i gości. Gospodarze spotkań za okazaną przychylność i gościnność otrzymają okolicznościowe upominki oraz podziękowania.

Z okazji sztafety w szkołach organizowane będą „Dni Patriotyzmu”. Grono pedagogiczne wraz z uczniami przygotuje własny program artystyczny o tematyce patriotycznej. W ten sposób realizacja projektu stanie się wspólnym dziełem zarówno wojska, jak i społeczeństwa. Co roku sztafeta przebiega inną trasą przemierzając nowe miejscowości i trafiając do nowego środowiska. Jednak należy zaznaczyć, iż ogólny charakter i przesłanie sztafety pozostaje bez zmian. Sztafeta generała Buka spotyka się z pozytywnym odzewem ze strony społeczności i władz lokalnych, które chętnie włączają się w organizację spotkań na ich terenie .

Tak jak w roku ubiegłym patronat honorowy nad sztafetą objął minister obrony narodowej. Podoficer prasowy będzie odpowiedzialny za kontakty z mediami i archiwizację materiałów fotograficznych. Codziennie postępy sztafety będą zamieszczane na stronie internetowej 34 BKPanc i 11 LDKPanc oraz w mediach lokalnych miejscowości na trasie sztafety .

Do zabezpieczenia przedsięwzięcia służyć będą dwa samochody ciężarowo-osobowe. Jeden pojazd wydziela 11 LDKPanc natomiast drugi 34 BKPanc. Sprzęt audio-video, sprzęt łączności wydzielony będzie z 34 BKPanc.

W założeniach sztafety dopuszcza się czynny udział w biegu innych osób i grup zorganizowanych po otrzymaniu wcześniejszej zgody od organizatora sztafety, zgodnie z obowiązującym regulaminem. Organizator wyda zgodę na uczestnictwo w biegu innych chętnych osób po ustaleniu szczegółów związanych z zabezpieczeniem uczestników biegu przez miejscowe służby i pisemnym oświadczeniu o braku przeciwwskazań zdrowotnych każdego z uczestników. Prędkość biegu sztafety w terenie niezabudowanym po twardej nawierzchni to 10 km/h, w terenie zabudowanym 8km/h, w niesprzyjających warunkach, bądź na trudnej nawierzchni prędkość może ulec zmniejszeniu do 6km/h. W przypadku uczestnictwa innych grup zorganizowanych, prędkość sztafety będzie dostosowana do umiejętności tych grup.

Każdego dnia planowane są przerwy na posiłki regeneracyjne i odpoczynek.

Przebieg sztafety:

9.04.2013 w godzinach porannych sztafeta przemieści się do miejscowości Spała, gdzie zostanie zakwaterowana w hotelu. Planowane są także dwa posiłki − obiad i kolacja.

10.04.2013 po śniadaniu uczestnicy przemieszczą się na cmentarz, by oddać cześć generałowi. Następnie w miejscowym kościele zostanie odprawiona uroczysta msza święta, w której udział wezmą m.in. rodzina Tadeusza Buka, władze samorządowe, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Wojsk Lądowych, 11 LDKPanc, 34 BKPanc, 25 BKPow, żołnierze, uczestnicy sztafety, a także przyjaciele rodziny i mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Msza święta, z wojskową asystą honorową z 25 BKPow i pocztem sztandarowym 34 BKPanc, zostanie odprawiona przez miejscowego proboszcza i księdza dziekana, w intencji generała Tadeusza Buka. Po mszy uczestnicy przemieszczą się w miejsce startu sztafety. Na komendę „Nieście imię gen. Buka do Żagania” sztafeta rozpocznie I etap biegu. W kilkukilometrowym odcinku prócz sztafety gościnnie weźmie udział dowódca i żołnierze 25 BKPow z Tomaszowa Mazowieckiego. Pierwszego dnia zostanie pokonany odcinek ze Spały do m. Rzgów o łącznej długości około 55km. Przerwa obiadowa, kolacja i nocleg planowany jest w miejscowości Rzgów.

11.04 w godzinach porannych po śniadaniu odbędzie się spotkanie z wójtem Gminy Rzgów, władzami samorządowymi oraz młodzieżą miejscowej szkoły. Ze Rzgowa sztafeta przemieści się do m. Szadek pokonując dystans 44km. Tym razem nocleg i wyżywienie odbędzie się w pobliskim Rzepiszewie.

12.04 w godzinach porannych po śniadaniu odbędzie się spotkanie z burmistrzem Gminy i Miasta Szadek, władzami samorządowymi i młodzieżą szkolną. Tego dnia po spotkaniu zostanie pokonany odcinek z miejscowości Szadek do Warty o łącznej długości około 27km. W Warce w porze obiadowej planowane jest kolejne spotkanie z burmistrzem Gminy i Miasta Warta, władzami samorządowymi i młodzieżą szkolną. Noc uczestnicy sztafety spędzą w miejscowym hotelu.

13.04 w godzinach porannych po śniadaniu sztafeta pobiegnie do Ostrowa Wielkopolskiego pokonując najdłuższy dystans − 66km. W miejscowości Ostrów Wielkopolski planowany jest obiad, kolacja i nocleg.

14.04 będzie dniem regeneracyjnym, w którym sztafeta po zmożonym wysiłku i przebiegnięciu blisko 200 km będzie odpoczywać. Ze względu na mniejsze obciążenie fizyczne planowane są dwa posiłki śniadanie i obiadokolacja.

15.04 w godzinach porannych po śniadaniu odbędzie się spotkanie z prezydentem Ostrowa, władzami samorządowymi, młodzieżą szkolną i lokalnym społeczeństwem. Z Ostrowa sztafeta przemieści się do Sulmierzyc pokonując dystans 22 km. W Sulmierzycach w porze obiadowej planowane jest kolejne spotkanie z burmistrzem Sulmierzyc, władzami samorządowymi i młodzieżą szkolną. Po spotkaniu zostanie skonsumowany obiad i sztafeta przemieści się do Jutrosina pokonując dystans 32 km. Tym razem nocleg i wyżywienie odbędzie się w pobliskim Pakosławiu.

16.04. w godzinach porannych po śniadaniu odbędzie się kolejne spotkanie z burmistrzem Miasta i Gminy Jutrosin, władzami samorządowymi, młodzieżą szkolną i lokalnym społeczeństwem. Z Jutrosina sztafeta przemieści się do miejscowości Góra przemierzając dystans 50 km. Po obiedzie i kolacji noc sztafeta spędzi w miejscowym hotelu.

17.04 w godzinach porannych po śniadaniu odbędzie się spotkanie z burmistrzem Miasta Góra, władzami samorządowymi, młodzieżą szkolną i lokalnym społeczeństwem. Z Góry sztafeta pobiegnie do Szlichtyngowej, pokonując dystans 23 km. W Szlichtyngowej w porze obiadowej planowane jest kolejne spotkanie z burmistrzem Szlichtyngowej, władzami samorządowymi i młodzieżą szkolną. Po spotkaniu zostanie skonsumowany obiad i kolacja. Noc uczestnicy sztafety spędzą w miejscowym hotelu.

18.04 w godzinach porannych po śniadaniu z Szlichtyngowej sztafeta przemieści się do Siedliska, gdzie planowane jest spotkanie z wójtem Siedliska, władzami samorządowymi, młodzieżą szkolną i lokalnym społeczeństwem. Po spotkaniu sztafeta pobiegnie do Nowej Soli. W Nowej Soli planowany jest obiad i uroczysta kolacja. Tym razem członkowie sztafety noc spędzą w Nowej Soli.

19.04 ostatniego dnia zostanie do pokonania odcinek z Nowej Soli do Żagania o łącznej długości 50 km. Przybiegnięcie do Żagania III Sztafety Pamięci generała broni Tadeusza Buka spodziewane jest na godzinę 10.00, gdzie przed pomnikiem gen. Tadeusza Buka rozpoczną się obchody Święta 34 Brygady Kawalerii Pancernej.

W czasie uroczystego apelu każdy z uczestników sztafety otrzyma z rąk dowódcy 11 LDKPanc i dowódcy 34 BKPanc okolicznościowy medal i dyplom uczestnika. Po apelu planowane jest spotkanie, w którym wezmą udział uczestnicy sztafety, rodzina gen. Tadeusza Buka, przedstawiciele MON, przedstawiciele DWL, dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, dowódca 34 BKPanc i zaproszeni goście. W trakcie spotkania odbędzie się prezentacja multimedialna z przebiegu sztafety.

Źródło por. Rafał Nowak

PZ

dodaj komentarz

komentarze


Więcej pieniędzy dla żołnierzy TSW
 
Kurs z dzwonem
25 lat w NATO – serwis specjalny
Wieczna pamięć ofiarom zbrodni katyńskiej!
Przygotowania czas zacząć
V Korpus z nowym dowódcą
Ocalały z transportu do Katynia
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Polak kandydatem na stanowisko szefa Komitetu Wojskowego UE
Potężny atak rakietowy na Ukrainę
Wojna w Ukrainie oczami medyków
Gen. Kukuła: Trwa przegląd procedur bezpieczeństwa dotyczących szkolenia
NATO na północnym szlaku
Żołnierze ewakuują Polaków rannych w Gruzji
Wojna w świętym mieście, część trzecia
Optyka dla żołnierzy
Wojna w świętym mieście, epilog
Święto wojskowego sportu
Wojsko inwestuje w Limanowej
NATO zwiększy pomoc dla Ukrainy
Sprawa katyńska à la española
Odstraszanie i obrona
Jeśli nie Jastrząb, to…
Jak wyszkolić pilota F-16?
Na straży wschodniej flanki NATO
Wojna w świętym mieście, część druga
Zapomniana Legia Cudzoziemska
Tusk i Szmyhal: Mamy wspólne wartości
Morska Jednostka Rakietowa w Rumunii
Stoltenberg: NATO cieszy się społecznym poparciem
Ogień w podziemiu
Puchar księżniczki Zofii dla żeglarza CWZS-u
Mjr rez. Arkadiusz Kups: walka to nie sport
Zbrodnia made in ZSRS
WIM: nowoczesna klinika ginekologii otwarta
Centrum szkolenia dla żołnierzy WOC-u
Sportowcy podsumowali 2023 rok. Teraz czas na igrzyska olimpijskie
Głos z katyńskich mogił
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Ramię w ramię z aliantami
W Brukseli o wsparciu dla Ukrainy
W Ramstein o pomocy dla Ukrainy
W Rumunii powstanie największa europejska baza NATO
Szpej na miarę potrzeb
Byk i lew, czyli hiszpańsko-brytyjska światowa corrida
Prawda o zbrodni katyńskiej
Marcin Gortat z wizytą u sojuszników
Zmiany w dodatkach stażowych
Polscy żołnierze stacjonujący w Libanie są bezpieczni
Aleksandra Mirosław – znów była najszybsza!
Kolejni Ukraińcy gotowi do walki
Koreańska firma planuje inwestycje w Polsce
Żołnierze-sportowcy CWZS-u z medalami w trzech broniach
Inwestycje w bezpieczeństwo granicy
Strategiczna rywalizacja. Związek Sowiecki/ Rosja a NATO
Rakiety dla Jastrzębi
Mundury w linii... produkcyjnej
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO